Anmälningsformulär Lerums KK 2018-19

Anmälan om medlemskap i Lerums Konståkningsklubb
Välkomna att ansöka om medlemskap i Lerums konståkningsklubb och att anmäla er till konståkningsgrupp.


Genom att skicka in ansökan om medlemskap 

  • bekräftar jag att jag har läst och godkänner Lerums Konståkningsklubbs verksamhetsbeskrivning, speciellt klubbens värdegrund och de förväntningar som ställs på åkare och föräldrar. Verksamheten presenteras på klubbens hemsida  http://www.lerumskk.se/verksamhet/ .
  • bekräftar jag att jag har läst LEKKs Integritetspolicy som finns i sin helhet på klubbens hemsida http://www.lerumskk.se/verksamhet/ . Jag förstår att personuppgifter om mig/mitt barn behandlas elektroniskt för att klubben ska kunna bedriva sin verksamhet t.ex. genom medlemsregister, ansökan om bidrag från stat och kommun för verksamheten, anmäla åkare till tävlingar och andra arrangemang och skicka information via mejl till medlemmarna 
  • samtycker jag till att uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller lag som tex. namn, bild, statistik etc. publiceras på Lerums KK 


(om särskilda behov finns angående hantering av personuppgifter, till exempel vid skyddad identitet, kontakta ordförande så att vi kan hantera era uppgifter korrekt) 


Ansökan behandlas och godkänns av styrelsen. Medlemskap godkänns genom att faktura tillställs sökanden. Ansökan om medlemskap och anmälan till konståkningsgrupp ska ske senast 15 juli 2018 för att plats ska kunna garanteras åkaren i tilldelad grupp. En åkare kan starta höstterminen med start vecka 34, 2018 under förutsättning att åkaren har betalat samtliga förfallna avgifter till klubben inklusive medlemsavgift, anmälningsavgift och eventuell licensavgift enligt informationen i denna anmälningsfunktion.


Motsvarande information finns i de användarvillkor som ni behöver acceptera för att kunna skicka in medlemsanmälan.Välkomna!

Lerums Konståkningsklubb

Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Medlemstyp *
Jag ansöker om medlemskap som:

a) aktiv medlem = deltar i konståkningsgrupp, ordinarie tränare, domare, styrelseledamot eller styrelsesuppleant. Avgift 300 kr/säsong. Jag accepterar även att betala terminsavgiften som fastställs för tilldelad konståkningsgrupp.

b) passiv medlem. Avgift 150 kr/säsong. 
aktiv medlem
passiv medlem
Ideella uppgifter
Jag är intresserad av att – utöver funktionärsuppgifter som vårdnadshavare till åkare i klubben – på ideell basis hjälpa till inom följande områden 
Anmälningsavgift
I samband med anmälan till konståkningsgrupp tas en anmälningsavgift ut. Anmälningsavgiften tillsammans med medlemsavgift och i förekommande fall tävlingslicens faktureras efter anmälan är godkänd och ska vara betald för att plats ska garanteras. Anmälningsavgiften ska betalas oavsett om åkaren startar den ordinarie terminen som börjar vecka 34 eller inte.

Anmälningsavgiften är 2000 kr för grupperna M, M1, U1, U2, B1, A1Ma (max), A1Me(medel),A2, A3, Elit1 och Elit2. För M5, M4, M3, M2, U3 är anmälningsavgiften 1000 kr. Anmälningsavgiften ingår som en del i hela terminsavgiften och räknas av när terminsavgiften ska betalas.
Val av grupp *
Genom att välja konståkningsgrupp accepterar jag att betala de avgifter som klubben tar ut för träning och medlemskap för mig/mitt barn. Jag är införstådd med att terminsavgift betalas i träningspaket för alla konståkningsgrupper. I träningspaketet ingår de istider, danstider och off ice-tider som framgår av schemat för respektive grupp höstterminen 2018.
 

Anmälan är giltig under förutsättning att ni fyller i den grupp som klubben placerat er i. Så var noga med att fylla i rätt grupp. Anmälan ska göras senast 15 juli 2018 för att plats ska kunna garanteras.
Tillval
Nedanstående tillval ingår i terminsavgiften, och är öppna för åkare i elit och akademi, dvs alla grupper utom M5 och U3 .

Anmäl de tider som ni kan och vill utnyttja. Schema och gruppindelning kommer sedan att upprättas inför terminsstarten. För Elitserie- och A-serieåkare kommer plats erbjudas alla dagar, för övriga grupper kommer ett anpassat schema att upprättas. Det är inte säkert att dina önskemål helt kommer att tillgodoses. 
Måndag 14-15
Tisdag 14-15
Torsdag 14 - 15
Tillval med kostnad
Dessa tillval kan väljas av åkare i aktuell grupp. Kostnader fastställs i augusti när vi vet antalet deltagare per aktivitet. 
Elit 1 och elit 2: elit special måndagar 1600-1650 is
A1 (Me), A2 och B1: tisdag morgon 0600-0700 is
M1: onsdag is 15-16 och off ice 16-17
M1, M2, U1, U2: torsdag morgon 0630-0730 is
M1, M2, M3, M4, B1, U1, U2: udda fredag 1500-1600 is och 1600-1700 off ice
A1 (Me), A2: torsdag 1600-1700 is och 1700-1800 dans
B1: söndag 1845-1945 off ice och 2000-2130 is
M4, M5 och U3: Torsdag 1600 -1700 dans
Målsman
Är du över 18 behöver du inte fylla i målsmansuppgifter. Målsmansuppgifterna blir per automatik inte obligatoriska när du fyller i ett födelseår som innebär att du är över 18 år.
OBS!!
Personuppgifter är deltagarens uppgifter. Målsmäns e-post och telefonnummer skrivs endast under Målsman 1 och Målsman 2.
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon  
Telefon hem  
E-post 1  
Allergi/ 
Matval  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation *  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  
*
Jag accepterar Användarvillkoren

Formuläret är producerat av SportAdmin - För oss som älskar sport