West Coast Flow

Halmstad Gymnastikförening arrangerar under våren Halmstads första tävling i parkour/freerunning.

Tävlingsgrenar:
• Speed – Markörer kommer placeras på banan och deltagaren har i uppgift att nå samtliga markörer och komma i mål så snabbt som möjligt. 
Utöver satta bedömningskriterier ges poäng för tid.
• Flow/Style – Deltagaren ska på 90 sekunder använda sig av banan för att utföra en valfri serie av rörelser och tekniker. Poäng ges utefter bedömningskriterierna.

Bedömningskriterier
• Flow – Hur väl och följsamt deltagaren går från ett trick/hinder till ett annat. 
• Svårighet – Hur svåra rörelserna/hindret är.
• Landning – Rätt fotisättning och kroppskontroll är av vikt för att utföra tricks på ett säkert sätt (Mindre tricks med korrekt landning ger mer poäng än stora tricks med undermålig landning).
• Kreativitet – Hur väl deltagaren utnyttjar sin miljö och lägger in ovanliga tricks och kombinationer. Behöver inte strikt vara accepterade parkour-rörelser.

Bästa poängen kommer ges till den som gör bäst kombination av samtliga bedömningskriterier.
Poäng dras av vid exempelvis undermåliga landningar, avbrutna rörelser, undermålig följdsamhet, (FLOW) och endast upprepning av tekniker.

Tävlingskategorier:
Rookie - För dig utan större tävlingserfarenhet (0 - 1 tävlingar) men vill testa på eller utvecklas som tävlingsdeltagare.
Veteran - För dig med tävlingserfarenhet.
(I Speed-tävlingen tävlar samtliga deltagare i samma grupp).

Priser: Sjyssta priser till de tre främsta i varje kategori. Detaljer om dessa kommer senare.

Vi reserverar oss rätten att i samverkan med individuella deltagare omplacera för jämnare kunskapsnivå.


Kval
För att deltaga på tävlingen måste man kvala in. Detta kan göras på två sätt:

Närvara på sportlovsträning.
Under sportlovet (26/2) kommer HGF arrangera extra träning för samtliga intresserade. I samband med detta tillfälle kommer vi ha möjlighet för de intresserade att deltaga på tävlingen att utföra ett tävlingsbidrag på plats. Tiden man får är 90 sekunder och man kommer ha möjlighet att träna innan. Mer information om detta kommer komma. 

Bidragsvideo
Kan man inte närvara på sportlovet så kan man skicka in sitt bidrag via en videoinspelning på max 90 sekunder där man visar sina kunskaper.
Skicka in ditt bidrag till: halmstadgf@hotmail.com 
Bidraget måste vara inskickat SENAST söndagen den 5:e mars.
Kvalen kommer likt tävlingen att utvärderas enligt bedömningskriterierna.

JAM
Jam kommer hållas under förmiddagen innan tävlingen för att erbjuda möjlighet till träning och ge tävlande en möjlighet att få se och testa banan. Under jammet kommer två mindre tävlingar hållas. Mer info om dessa senare.

Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Jag vill tävla i
Man kan vara med i både flow & speed
Speed
Flow/style - rookie
Flow/style - veteran
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon *  
Telefon hem  
Telefon jobb  
E-post 1 *  
Jag tillåter inte foto
*
Jag accepterar Användarvillkoren

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän