VSKK-Klätterskola SISJÖN HT 2019

Välkommen till Klätterskolan  och VSKK- Västkustens sportklätterklubb

Anläggning: Klätterlabbet SISJÖN, Stora åvägen 1För att kunna gå i vår klätterskola måste man vara medlem i klubben, därav så ligger det en medlemsavgift med i fakturan.


 Medlemskapet i Västkustens Sportklätterklubb gäller per kalenderår.


Medlemsavgifter för VSKK 2019

Junior, 0-19 år                     200kr


Klätterskolavgifter 2019

Nybörjarkurs1h x 10 tillfällen  1550kr                      

Steg 1 1h x10 tillfällen 1550kr

Steg 2 1,5hx10 tillfällen 1700kr 

1 extra grupp x10 tillfällen 500kr 
1 extra grupp x20  tillfällen 900kr

Våra arrangemang är föreningsgemensamma aktiviteter som vi har ett gemensamt ansvar för och där vår klubbservice gör viktiga insatser. Eftersom arrangemangen i huvudsak riktar sig till barn och ungdomsgrupperna så har styrelsen beslutat att man som medlem åtar sig att 1 gång per termin ansvar för att hjälpa till som funktionär eller dylikt vid VSKK arragemang. ( tex som tävling, klubbevent, träningsläger mm.)


Faktura kommer skickas till angiven E-post .


Avanmälan måste ske senast 2 veckor innan kursstart annars debiteras en avgift på 500kr


Blir kurserna inte fulla så kommer vi behöva flytta om tider och ev även dagar närmare kursstart

 

Tack för din anmälan!

 

Med vänliga hälsningar

 

VSKK- Västkustens Sportklätterklubb Fyll i formuläret så noggrant som möjligt och följ instruktionerna.

Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Grupper
Foto *
Godkännande
Ni godkänner att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller lag som tex. namn, bild, statistik, etc. publiceras på VSKK officiella hemsida. 
Ja
Ja - men utan namn
Nej
Personuppgifter *
Godkännande
Genom att uppdatera er/ert barn till VSKK godkänner ni att vi använder uppgifterna i vårt register enligt PuL (personuppgiftslagen). 
Ja
OBS!!
Personuppgifter är deltagarens uppgifter. Målsmäns e-post och telefonnummer skriv endast under Målsman 1 och Målsman 2.
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon  
Telefon hem  
E-post 1 *  
Allergi/ 
Matval  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation *  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  

Formuläret är producerat av SportAdmin - För oss som älskar sport