Ansökan för Dan-gradering eller Testgradering

Hej!


Jag vill ansökan om att delta i 1 eller 2 Dan Gradering/test Jönköping Taekwon-Do ITF. När: Lördag den 2:a juni kl 12.00 

Fystestet gör vi helgen innan i samråd med dem som ska göra fysttest. 

Obs! detta gäller bara skarpgradering och det är obligatoriskt. Se kraven på hemsidan för att bli godkänd. Alla dokument om vilka test och graderingskrav som gäller, ligger på vår hemsida. 


Obs!  Fyst-test gäller bara dem som ska delta på en skarpgradering inte test.

Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Kriterier *
Godkännande
Jag har läst igenom dokument Att vara svartbältare och är införstådd med vad som gäller om jag lyckas att ta 1:a dan.  
Ja
Nej
Domarutbildning *
Välj något av alternativen.
Jag har 
Anmält mig till nästkommande utbildning
Redan gjort en utbildning
Graderingstyp *
Man kan göra en testgradering 6 månader innan.
Välj typ av gradering 
1 Dan
2 Dan
Testgradering
Redo? *
Godkännande
Härmed anmäler jag mig till fystest veckan innan graderingen.  
Bara testgraderar
Nu kör vi!
Personuppgifter
PersonNr * -  
Förnamn *  
Efternamn *  
E-post 1 *  

Formuläret är producerat av SportAdmin - För oss som älskar sport