Ansökan för Dan-gradering eller Testgradering

Hej!


Jag vill ansökan om att delta i 1 eller 2 Dan Gradering/test Jönköping Taekwon-Do ITF. 
Alla dokument om vilka test och graderingskrav som gäller, ligger på vår hemsida. 


Obs!  Fyst-test gäller bara dem som ska delta på en skarpgradering inte test.

Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Kriterier *
Godkännande
Jag har läst igenom dokument Att vara svartbältare och är införstådd med vad som gäller om jag lyckas att ta 1:a dan.  
Ja
Nej
Domarutbildning *
Välj något av alternativen.
Jag har 
Anmält mig till nästkommande utbildning
Redan gjort en utbildning
Graderingstyp *
Man kan göra en testgradering 6 månader innan.
Välj typ av gradering 
1 Dan
2 Dan
Testgradering
Redo? *
Godkännande
Härmed anmäler jag mig till fystest veckan innan graderingen.  
Bara testgraderar
Nu kör vi!
Personuppgifter
PersonNr * -  
Förnamn *  
Efternamn *  
E-post 1 *  

Formuläret är producerat av SportAdmin - För oss som älskar sport