Ansökan milersättning vid långväga bortamatch (min 100 km)

Här ansöker du om milersättning för resa till bortamatch, minimum 10 mil enkel väg. Ersättning enligt Skatteverkets schablonersättning för milersättning innevarande år (2024 25 kr/mil).
Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Lag *
Ange lagtillhörighet
Ort för bortamatch *
Avresan räknas från Bureå
Datum för bortamatch/körning *
Uppgifter för utbetalning *
Kontohavarens namn:
Bankens namn:
Kontonummer:
Clearingnummer: 
Personuppgifter
PersonNr * -  
Förnamn *  
Efternamn *  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon *  
E-post 1 *  
Kommentarer  
Jag tillåter inte foto

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän