Skridskoskola VT 2022 - Extra pass

Hej!


Då ishallen kommer att ha fortsatt öppet under april och ordinarie termin av skridskoskolan är slut den andra respektive sjätte april har vi inom KKSU beslutat att förlänga terminen men ytterligare några pass så länge vi får tillräckligt många som anmäler.

Nedan hittar ni anmälan till KKSU Skridskoskolans extra pass under april 2022.


Avgift för extrapass:

130 kr/tillfälle 


Åkaren behöver egna skridskor och hjälm. Lånehjälm garanteras ej.


Mer info finns på www.kksu.se


OBS! Stat och kommun kräver fullständigt personnummer på deltagare i alla typer av aktiviteter. Vi följer regelverket enligt PUL och kommer inte att använda personnumret till något annat än vad som krävs av stat och kommun för redovisning av genomförda aktiviteter.


Följ instruktionerna och fyll i formuläret så noggrant som möjligt. Inskickad blankett är en bindande anmälan och ett medgivande på betalningsskyldighet för avgift. Avgiften återbetalas EJ.


Välkomna!

 


Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Alternativ *
Lördag 9 april (10.15-11.00)
Lördag 9 april (11.05-11.50)
Lördag 30 april (10:15-11:00)
Lördag 30 april (11:05-11:50)
Onsdag 20 april (18:00-18:45)
Onsdag 27 april (18:00-18:45)
Skridskoskolemärke
Uppge skridskoskolemärke om du har ett 
Publicering *
Tillåtelse att publicera bild och namn på åkaren på klubbens
hemsida 
OBS!!
Personuppgifter är deltagarens uppgifter. Målsmäns e-post och telefonnummer skriv endast under Målsman 1 och Målsman 2.
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon  
Telefon hem  
E-post 1  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation *  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän