ledaransökan sommaren 2020

Vad roligt att du vill jobba på Brevik. Fyll i uppgifterna så noggrant som möjligt, tack!Rekryteringsprocessen påbörjas första helgen i februari så för störst chans att få ditt önskade uppdrag bör din ansökan vara inne då. Processen pågår tills alla platser är tillsatta. 

The recruitment process begins the first weekend of february so in order to have the best chance of getting the position you want your application should be posted by then. The process continues until all positions are filled. 


Genom ditt ledaruppdrag hos KFUM Brevik godkänner du att du blir medlem i KFUM Norrköping. Genom ditt medlemskap får du vissa förmåner, detta är några av dem: Reducerade priser på KFUMs och Äventyrsgolfens aktiviteter i Folkparken i Norrköping. Du kommer även att få ett medlemskort som kan generera rabatter på YMCAs i hela världen. 

Välkomna!

 
KFUM Brevik


Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
KONFIDENTIELLA UPPGIFTER
Vi ber er att fylla i dessa uppgifter så noga som möjligt. Uppgifterna behandlas strikt konfidentiellt och kommer endast att läsas av de närmst berörda. Av erfarenhet vet vi att ju mer vi i förväg vet om dig, desto bättre kan vi hjälpa dig till en bra lägervistelse. Har du frågor om uppgifterna - ring Brevik och fråga efter Hanna. We ask you to fill in this information as carefully as possible. The data is strictly confidential and will only be read by the closest parties. From experience, we
Personuppgifter *
Godkännande
Genom att du anmäler dig till KFUM Brevik godkänner du att vi använder uppgifterna i vårt register enligt GDPR.

By signing up for KFUM Brevik, you agree that we use the data in our register under GDPR. 
Ja
Körkort/ Drivers license ? *
Har du körkort ?
Har du körkort? / Do you have a drivers license? 
Ja
Nej
Jag har tidigare varit med i Breviks verksamhet so *
Jag har tidigare varit med i Breviks verksamhet som/år: / Previous experience on Camp Brevik 
Foto/Photo  *
Godkännande/Approval
Du godkänner att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller lag som tex. namn, bild, statistik, etc. publiceras på KFUM Breviks officiella hemsida och används i vårt marknadsföringsmaterial.


You agree that harmless data that does not harm or infringe either individual, group or team such as, for example, name, image, statistics, etc. are published on KFUM Brevik's official website and used in our marketing material. 
Ja
Ja - utan namn
Nej
Allergier /allergies
Utöver ev. specialkost
Har du några allergier utöver ev. specialkost (som du fyller i längre ner i formuläret)?

Do you have any allergies besides special diet (as you fill in further into the form)? 
Vilken/vilka period(er) är du intresserad av att j *
Glöm inte att du oavsett period och sökt uppdrag måste kunna komma på den obligatoriska ledarträningen som är förlagd under Kristihimmelfärdshelgen (21 maj -24 maj ). Nya ledare ska även vara med på en introkväll den 20 maj. // Please note that regardless of session and position you need to attend the mandatory leader training the 21h through May- 24 of May. New leaders are also required to attend from 20th of May for an introduction evening.  
K1 (12 juni- 13 juli)
K1 och K2
K2 (11 juli-11 Augusti)
Söker du som LASP / Are you applying for LASP? *
LASP
Du som är född 2003-2002 kan ansöka som Ledaraspirant (LASP). Är du född 2001 eller tidigare, väljer du nej nedan. / Applicants born 2003-2002 may apply for LASP, if you are born 2001 or earlier, please select "no" below.  
Ja
Nej
Personligt brev, personal letter *
Skriv ett kort brev där du presenterar dig och dina erfarenheter och varför du vill jobba hos oss i sommar.

Write a short letter where you present yourself and your experiences and why you want to work with us this summer. 
Referens 1/Reference 1 *
skriv en referens här/write a reference here
Namn
Tel
Mejl
Relation

Name
Phone
Mail
Relationship 
Referens 2/Reference 2 *
skriv en referens här/write a reference here
Namn
Tel
Mejl
Relation

Name
Phone
Mail
Relationship 
Förväntningar/expectations *
Skriv gärna lite om dina  förväntningar inför sommaren.

Please write a little about your expectations for the summer   
Önskemål om uppdrag
Önskemål om uppdrag/Desired assignments *
Förstahandsval / Primary choice
Välj det uppdrag du söker i första hand.

Select the assignment you are looking for in the first place. 
Programgrupp / Program Group
Skepp och Hoj ("Hamnen") / Harbour Crew
Hurt och Mums (Köket) / Kitchen Staff
Utbildningsgrupp / Education Group
Konfirmandledare / Confirmation Leader
Stugledare / Cabin Leader
Backup
Dagläger , Day Camp
Ledningsgrupp/ Management team
Önskemål om uppdrag/Desired assignments *
Andrahandsval / Secondary Choice
Välj det uppdrag du söker i andra hand.

Select the assignment you are looking for in second choice. 
Programgrupp / Program Group
Skepp och Hoj ("Hamnen") / Harbour Crew
Hurt och Mums (Köket) / Kitchen Staff
Utbildningsgrupp / Education Group
Konfirmandledare / Confirmation Leader
Stugledare / Cabin Leader
Backup
Dagläger , Day Camp
Ledningsgrupp/ Management team
Önskemål om uppdrag/Desired assignments *
Tredjehandsval / Tertiary Choice
Välj det uppdrag du söker i Tredjehand .

Select the assignment you are looking for in the Tertiary Choice . 
Programgrupp / Program Group
Skepp och Hoj ("Hamnen") / Harbour Crew
Hurt och Mums (Köket) / Kitchen Staff
Utbildningsgrupp / Education Group
Konfirmandledare / Confirmation Leader
Stugledare / Cabin Leader
Backup
Dagläger , Day Camp
Ledningsgrupp/ Management team
Övrigt/Other
Finns något speciellt som bör beaktas, t ex , diagnoser, speciella hemförhållanden etc?

Is there anything special that should be taken into account, for example, diagnoses, special home conditions etc? 
Personuppgifter
PersonNr -  
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon *  
E-post 1 *  
Allergi/ 
Matval  
Kommentarer  

Formuläret är producerat av SportAdmin - För oss som älskar sport