Friplats inom idrott

För dig som inte har möjlighet att finansiera ett läger eller träningsavgift pga olika anledningar, finns möjligheten att söka friplats dvs att anmäla dig själv eller ditt barn till en träningsgrupp utan kostnad. Denna unika möjlighet kan vi erbjuda tack vare stöd från fonder och bidragsgivare. Ansökan är konfidentiell och behandlas av fördelningsgrupp.

Din ansökan garanterar inte någon friplats utan bedöms av gruppen för friplatssökande och meddelas innan så fort de tagit ett beslut. Personal och fördelningsgrupp har sekretesskyldighet i alla frågor som rör ansökningar om friplatser. Observera att mer än ett barn per familj kan beviljas friplats samt att ansökan inom idrott gäller för både höst- och vårtermin.

Ansökan MÅSTE göras inom 2 månader från att fakturan är utskriven. Det går inte att få beviljat för ännu längre bakåt i tiden. För att styrka din anökan inför gruppen för friplatssökanden, kan du be din tränare kontakta idrott@kfum.nu

Kriterier för att söka friplats:
  • anmälan ska göras via formuläret
  • ska redogöra kring ekonomiska svårigheter att betala
  • ska vara aktiv i någon av våra verksamheter
  • ska vara under 20 år
Har du frågor eller funderingar hör av dig till idrott@kfum.nu
Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Hur många syskon är ni? *
How many siblings do you have?
För vilken idrott söker ni friplats?
Which sports do you want to participate in?
Vilket lag vill ni söka friplats för?
Which team/group do you want to participate in?
Vad är det som gör att ni söker friplats?
Whats your reason?
Något övrigt som KFUM behöver veta i vårt beslut?
Is there something else you want to share?

Här nedan fyller ni i informationen för den person/barnet som söker friplatsen.
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon *  
Telefon hem  
Telefon jobb  
E-post 1 *  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  
*
Jag accepterar Användarvillkoren

Formuläret är producerat av SportAdmin - För oss som älskar sport