Anmälan

Hej!

 

För att anmäla dig till någon av våra verksamheter eller bli medlem i Twisters ber vi dig fylla i formuläret nedan. 

Skriv gärna även om dina tidigare erfarenheter och träning inom andra idrotter.


Följ instruktionerna och fyll i formuläret så noggrant som möjligt.

 

När du skickar in formuläret, godkänner du att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller lag som tex. namn, bild, statistik, etc. publiceras på Twisters officiella hemsida, Facebooksida el Instagram.

 

Genom anmälan godkänner ni även att vi använder uppgifterna i vårt register enligt PuL, Personuppgiftslagen.Välkomna!

 

Follow the instructions and fill out the form as thorough as possible.

 

By sending in the form, you approve publishing of harmless information that do not damage or violate individuals,  groups or teams, such as name, pictures or statistics on Twisters official web page, Facebook page or Instagram.

 

By sending in the form, you also approve us using the information in our register according to PuL, 
http://www.datainspektionen.se/Documents/datainspektionen-presentation-eng.pdf

Welcome!


 

 


Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Licens i annan förening *
Kryssa i "Ja" här om du tränar i/tillhör en annan förening idag, eller tidigare har tränat cheerleading i en annan förening 
Cheerleading/gymnastikerfarenhet
Markera här vad Du har för erfarenhet av gymnastik/cheerleading 
Jag är nybörjare på gymnastik och cheerleading
Jag har tidigare erfarenhet av gymnastik
Jag har tidigare erfarenhet av cheerleading
Jag kan hjula/stå på händer
Jag kan gå ner i brygga/sparka över
Jag kan fram/bak - mjukis
Jag kan flickis
Anmälan *
Målsman
Denna uppgift är viktig att fylla i så att vi har en kontaktperson vid eventuell sjukdom eller skada. Är du över 18 behöver du inte fylla i målsmansuppgifter, utan kan välja en annan kontaktperson. Målsmansuppgifterna blir per automatik inte obligatoriska när du fyller i ett födelseår som innebär att du är över 18 år. Please fill this out to provide us with a contact person in case of emergency
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon  
Telefon hem  
E-post 1 *  
Allergi/ 
Matval  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation *  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän