UIF Social Stödfond

Vi är en förening som står för allas rätt till idrott och alla som vill ska därför ha möjlighet att idrotta i Umedalens IF. Familjens ekonomi ska inte vara ett hinder. Arbetslöshet, sjukdom eller förändringar i familjesituationen kan drabba alla. Ibland drabbas man också av plötsliga utgifter och vid sådana tillfällen kan det vara svårt att få pengarna att räcka till. När det sker är det inte alltid helt enkelt att prioritera barnens avgifter för dess idrottande. 


Uppge personuppgifter till den vars avgifter det söks stöd för. 

Endast en person per ansökan. Önskas stöd sökas för flera i familjen så behöver ni göra ytterligare en ansökan för den/de personen.


  • Ni kan ansöka om ekonomiskt stöd till medlemsavgift, träningsavgift, klubbkläder och/eller cup/lägeravgift.
  •  UIF:S Sociala Stödfond bidrar med max 2/3-delar av totalsumman för sökt stöd. Vid särskilda skäl kan detta omprövas och Stödfonden står för 100 %.
  • Fler än ett barn per familj kan beviljas stöd.
  • Stöd ges endast mot befintliga fakturor/aviseringar från föreningen eller när det finns en planerad inbetalning till lagkassan för att täcka t.ex klädinköp, cudeltagande. 
  • Stöd från fonden ges inte retroaktivt eller i förskott. 
  • Ansökan är hemlig - inga andra än beslutsgruppen för UIF:s Sociala Stödfond vet vem som söker och det kommer inte att synas. Beslutsgruppen består av föreningschef, föreningskassör samt ekonomiansvarig i aktuell sektion. 
  • Fyll i ansökningsformuläret nedan, svara så utförligt som möjlig

Svar skickas i första hand till mail till den adress som uppgetts i Målsman 1. 


Välkommen med din ansökan!

Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Aktiv i följande idrotter *
Flera val är möjliga
Badminton
Bandy
Bordtennis
Gymnastik/dans
Fotboll
Friidrott
Orientering
Vilket lag/träningsgrupp är ansökaren med i?  *
Ex. Fotboll Flickor födda 2005. Friidrott Grön
Avgifter ansökan avser *
Fler val är möjliga
Medlemsavgift
Tränings/deltagaravgift
Föreningskläder/material UIF
Cup/lägeravgift
Bidragsnivå *
Uppge hur stor del bidrag av totalkostnaden ni söker.
Ämnar ni söka för 100 % bidrag, skriv i så fall detta i nästa ruta.  
Berätta varfÖr ni söker ekonomiskt stöd *
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon *  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation *  
E-post *  
Telefon *  
*
Jag accepterar Användarvillkoren

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän