CISV Västerås - anmälan till internationella program 2024

Anmälan till de internationella programmen 2024 är nu öppnad.

 

De program som finns att söka är:


Till nedanstående program kan du söka reservplats
Village (född  2012-09-01 - 2013-08-31): 5 juli till 1 augusti i Wien, Österrike

Village (född  2012-09-01 - 2013-08-31): 28 juni till 20 juli 2024 i Norge Hordland  

YouthMeeting (född 2010-09-01 - 2012-08-31): 6-20 juli 2024 i Frankrike, Alcase

YouthMeeting (född 2010-09-01 - 2012-08-31):  14-28 juli 2024 i Italien, Rom

StepUp14år(född 2009-09-01 -  2010-08-31): 12 juli till 3 augusti 2024 Danmark Roskilde

StepUp15år (född 2008-09-01 -  2009-08-31):  5-27 juli 2024 i Brasilien Belo Horizonte

 

Mer info om de olika internationella lägren hittar du här: Läger och projekt - CISV Sweden

                                                 

Föräldraengagemang i CISV Västerås
CISV Västerås leds av en styrelse, som bemannas av föräldrar, ledare och juniorer som är
engagerade i verksamheten. Mycket av det praktiska arbetet sköts av styrelsen, föräldrar eller enskilda personer. Det kan vara en specifik uppgift, ett evenemang eller ett definierat ansvarsområde som löper över året.

 

Som förälder är du oumbärlig för CISV. Utan engagerade föräldrar fungerar inte verksamheten. Därför får alla föräldrar vars barn deltar i ett internationellt program välja mellan olika sätt att engagera sig under åren 2024 och 2025

 

Alla hjälps åt inför/under/efter vårt Step Up

Sommaren 2024 arrangerar vi ett internationellt StepUp i föreningen. Föräldrar till alla barn som deltar i internationella aktiviteter (i delegationer eller självständigt) förbinder sig att hjälpa till med praktiska sysslor i samband med detta, så som att laga mat, ställa i ordning inför lägret, vara värdfamilj etc. Räkna med tre heldagars arbete (varav två i köket). Du får mer information i god tid.

Samtliga som skickar barn på internationellt läger 2024 kommer även behöva stå redo för att vara värdfamilj för barn på det läger som vi anordnar i Västerås. 


Alla väljer dessutom mellan att:

1. Ledamot i föreningens styrelse

2. Delegationsansvarig

3. Praktstab StepUp 2023

4. Praktstab PreImpact samt lokalt höst/vårläger

Principen är ett engagemang per deltagande barn. Familjer med två deltagande barn förväntas därför engagera sig i två uppgifter, osv. 

Fyll i ditt val av föräldraengagemang nedan!

 Tänk på att:

  • För att söka internationellt program, behöver du vara medlem i CISV Västerås (Bli medlem - CISV Sweden)
  • CISV International har beslutat om en miniminivå gällande krav på vaccinationer för dem som deltar på internationella program (se program basic rules, C-03, 8.4). Om deltagaren har följt svenska vaccinationsprogrammet, har deltagaren fullgod vaccinationstäckning Eventuella resevaccin kan tillkomma.
  • Bor du på annan ort får du tänka på att du har samma åtagande som de som bor i regionen och därför  förväntas du vara på plats i Västerås för att hjälpa till under våra aktiviteter och kommande läger som föreningen arrangerar ex StepUp14. 

'

Välkommen med din anmälan!

 

Med vänliga hälsningar

 

CISV Västerås

board.vasteras@cisv.se

 

Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Jag anmäler mitt intresse till: *
Markera de läger du vill anmäla dig till:
Village 11år , Österrike, Wien, 5/7 - 1/8 - 2024 (endast reservplatser)
Village 11år , Norge, Hordland 28/6 – 20/7 2024 (endast reservplats)
Youth Meeting 12-13år, Frankrike, Alcase 6-20/7 2024 (endast reservplats)
YouthMeeting 12-13år, Italien, Rom 14-28/7 2024 (endast reservplats)
StepUp 14 år Danmark, Roskilde 12/7-3/8 2024 (endast reservplats)
StepUp 15år Brasilien, Belo Horizonte 5-27/7 2024 (endast reservplats)
Inget av ovan. Men vill gärna ha information om andra läger blir aktuella
Personligt
Skall fyllas i av den sökande
Något du vill berätta om dig själv? *
Vad gör du på din fritid? *
Tidigare CISV-erfarenhet
Har du deltagit i CISVs lägerverksamhet tidigare? *
Om du svarade ja på förra frågan
Vilka läger har du deltagit i (läger, år)?
Lokalförening *
Vilken av CISVs lokalföreningar är du medlem i? 
Villkor
OBS! Fylls i av målsman
Bekräftelse från målsman *
Jag/Vi är beredd/a att låta mitt barn delta i ett internationellt CISV läger på det sätt som anges i informationen om detta läger. Jag/vi anser att hen är tillräckligt mogen för att klara en lägervistelse av den förskrivna längden. Jag/vi tänker stödja mitt/vårt barn i hens engagemang i CISV:s verksamhet. 
Deltagande i CISV Västerås lokala läger *
Jag/vi är införstådda i att om mitt/vårt barn  inte har tidigare erfarenheter av att delta i CISV Västerås internationella lägerverksamhet, och vill delta i internationellt läger genom CISV Västerås under 2024, så är det obligatoriskt att delta i prova-på-läger hösten 2024 som en del av ansökningsprocessen. 
Föräldraengagemang
CISV Västerås leds av en styrelse, som bemannas av föräldrar, ledare och juniorer som är engagerade i verksamheten. Mycket av det praktiska arbetet sköts av kommittéer, projektgrupper eller enskilda personer. Det kan vara en specifik uppgift, ett evenemang eller ett definierat ansvarsområde som löper över året.
Föräldraförsäkran föräldraengagemang *
Du måste välja ett alternativ
Vi som föräldrar är införstådda med föräldraengagemanget i CISV Västerås. Vi kommer att hjälpa till under minst 3 heldagar  vid vårt StepUp samt vara delaktiga i någon av punkterna nedan 
Värdfamilj Step Up 2024
Första helgen på det StepUp vi anordnar i Västerås är det en värdfamiljshelg. Barnen kommer att bo i värdfamilj (2 alt 4 barn/familj) och ledarna kommer bo på lägergården (där de planerar upp det sista för lägret). Samtliga familjer som skickar barn/unga på internationella läger sommaren 2024 kommer behöva stå redo och vara värdfamilj.
Värdfamiljshelgen är 28-30 juni 2023.
 
Ja, vi är beredda att vara värdfamilj
Vi kan ej vara värdfamilj, men kommer rekrytera en i vårt ställe.
Föräldraengagemang styrelse/kommitté/projektgrupp
Ange vilka du kan tänka dig att delta i nedan. Minst ett val. Välj gärna flera.
Ledamot i föreningens styrelse
Styrelsen träffas två timmar varje månad under terminerna och driver föreningens arbete framåt. I styrelsen sitter föräldrar, ledare och äldre juniorer. Varje styrelseledamot är kontaktperson för en arbetsgrupp. Styrelsen väljs vid årsmötet i mars 2023. Styrelsemedlemmarna har olika huvuduppgifter som PR/hemsida, samordnare för lokala läger, föräldraengagemangsansvarig , kommittéansvarig mm 
Delegationsansvarig
Delegationsansvarig är länken mellan föräldrar, ledare, styrelsens kontaktperson och svenska förbundets kontaktperson för de program som ungdomar från CISV Västerås deltar vid. Du ansvarar för att dra igång ett första möte med delegater, ledare och föräldrar samt fondansökningar, biljettbokningar, osv.  En familj per delegation kommer att ansvara för kommittéuppdraget. 
Praktstab StepUp 2024
En familj per delegation kommer att bli del av PraktStaben för vårt StepUp 2024. Praktstaben planerar inköp, har kontakt med pedagogiska staben, planerar jourschema, bemanningsschema, planerar transporter osv.  PraktStaben ansvarar för att arbetet fördelas mellan medlemmarna i CISV Västerås.
Den pedagogiska verksamheten på lägret planeras av den pedagogiska staben 
Praktstab Pre-Impact
CISV  Västerås  står som arrangör av Pre Impact  Datum: 26-28 april. Plats: Drakuydden, Bro. En familj per delegation kommer att utgöra del av praktstaben vid detta arrangemang. Det innebär matplanering, matlagning, skjutsande mellan tågstation och lägergård.
https://www.cisv.se/fredsutbildning/utbildning-och-impact/
 
Föräldraengagemang Extra
Jag är läkare och kan utföra hälsokontroll
Obs! Detta kan ej ersätta övriga val
Alla som ska delta i en internationell aktivitet ska genomgå en enkel hälsoundersökning. Detta brukar vi försöka lösa med hjälp av ett par föräldrar som i egenskap av leg. läkare tar sig an en eller ett par delegationer och hjälper till med undersökningen, som tar cirka 20 minuter/delegation.
 
OBS!!
Personuppgifter är deltagarens egna uppgifter. För dig som är under 18 år – fyll i e-post och telefonnummer till förälder eller annan anhörig under Målsman 1 och Målsman 2.
Personuppgifter
Genom att anmäla dig till CISVs verksamhet godkänner du att vi använder uppgifterna i vårt register enligt GDPR.
Foto *
När du deltar i vår verksamhet tar vi ibland foton och publicerar i våra officiella kanaler, om du inte uttryckligen meddelat oss att du inte vill förekomma på bild. Vi publicerar aldrig andra kontaktuppgifter än namn utan ditt samtycke. 
Personuppgifter
PersonNr * -  
KönMan   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon *  
Telefon hem  
E-post 1 *  
Allergi/ 
Matval  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation *  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  
*
Jag accepterar Användarvillkoren

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän