Incidentrapportering

Vad är det jag bör rapportera?

Helt enkelt allt som du anser att föreningen behöver uppmärksammas på för att kunna göra insatser. Det kan till exempel handla om alla former av övergrepp eller trakasserier och mobbning. Även olika typer av incidenter som hot, stölder, säkerhetsrisker, olyckor och annat som kan ske i samband med vår verksamhet eller som är kopplat till verksamhetens genomförande bör rapporteras för att föreningen skall kunna arbeta förebyggande och i dialog med berörda parter. Du kan hitta information om Bålsta IKs policys och riktlinjer på vår hemsida under fliken /Om Klubben

Vill du inte använda formuläret kan du som alternativ kontakta ordförande eller vice-ordförande i styrelsen direkt via email eller telefon.


Hur gör jag?

Svara på frågorna som du ser här nedan. Ju mer du beskriver desto enklare blir det för oss att förstå och kunna agera. Du får lov att vara anonym. Är du anonym är det såklart svårt för oss att ställa följdfrågor och få mer information så var då noga med att beskriva händelsen så utförligt som möjligt.


Vad händer med min rapport?

När du skickar in rapporten kommer den till två utvalda personer i styrelsen. De tar hand om informationen och gör en plan för vad som behöver åtgärdas och hur det skall göras. Har du lämnat namn och kontaktuppgifter så får du en återkoppling. Tack

Styrelsen

Bålsta IK

 


Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret

Om du vill rapportera anonymt så fyll i fälten nedan till fullo men lämna fälten för personuppgifter nedan blanka. Vi sparar inga IP-nummer för detta formulär. Det går också att kontakta Bålsta IK genom att ringa, skicka ett email eller genom ett brev som postas eller lämnas i vår brevlåda i Kansliet.
Vad är det som har hänt?  *
Beskriv det som har hänt eller pågår.
När och var hände detta?  *
Information om tider, platser och datum.
Övriga uppgifter.
Övrig information som kan bidra.
Personuppgifter
Förnamn  
Efternamn  
Adress  
Mobiltelefon  
E-post 1  

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän