Ansökan om medlemskap i Segelklubben Måsungen

Hej!

Alla är välkomna att bli medlemmar i Segelklubben Måsungen. Som medlem får du bland annat delta på våra söndagsseglingar (Jolleklubben)!

Medlemskap är obligatoriskt för deltagare på våra sommarläger, men för lägerdeltagare betalas medlemsavgiften via faktura, som mejlas ut i samband med anmälan. Detta formulär riktar sig alltså bara till övriga som inte kommer delta på något sommarläger, men ändå önskar att bli medlemmar. 

Fälten "Målsman 1" och "Målman 2" fylls i om så önskas. Detta kan vara aktuellt om medlemmen i fråga är omyndig, vilket gör kontaktuppgifter till målsman bra att ha. 

Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Personuppgifter
PersonNr * -  
KönMan   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon *  
Telefon hem  
E-post 1 *  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  
Jag tillåter inte foto

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän