Ansökan träning på RG Bosön


Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Tränar du sedan tidigare på RG Bosön? *
Din skada/diagnos  *
När skadades du/debuterade din sjukdom? *
Träning innan skada/sjukdom?  *
Träning i dagsläget?  *
Använder du något hjälpmedel?
T ex gånghjälpmedel, manuell rullstol
Vad är din målsättning med träningen?
kort- och långsiktig
Vilken träningsform är du främst intresserad av? *
Flera val är möjliga
Gruppträning RG Svart (lite högre intensitet)
Gruppträning RG Röd (lite lägre intensitet)
Öppet gym
Hathayoga 10 veckor
Individuellt hälsosamtal
Hur ser ditt liv ut i dagsläget?
familjesituation, arbete, studier, fritid
Andra sjukdomar vi bör känna till?
hjärta,lungor,epilepsi,blodsmitta,diabetes,sår etc
Viktiga mediciner
Övrigt
t ex syn, hörsel
Din funktion *
Flera val är möjliga
Gångare, utan stöd
Gångare, med stöd
Gångare, rullstol ibland
Rullstol alltid
Kan ligga på mage
Kan stå på knä
Kan stå på alla fyra
Upp/ned golv självständigt
Upp/ned golv med hjälp av en person
Upp/ned golv med hjälp av två personer
Hur många meter kan du gå/rulla?
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress  
Postnummer  
Ort  
Mobiltelefon  
Telefon hem  
E-post 1  
Kommentarer  

Formuläret är producerat av SportAdmin - För oss som älskar sport