Anmälan - Träna med Blitz 2018 - GYMNASTIK

Fyll i dina uppgifter nedan för att anmäla dig till "Träna med Blitz" gymnastikträning onsdag 12 december.

Kostnad är 200 kr och faktureras ut via mejl innan träningstillfället. Fakturan behöver vara betald senast 11 december.

Vid frågor, mejla actionjarfalla@gmail.com.

Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Erfarenhet *
Fyll i det som stämmer bäst in på dig. 
Tränar cheerleading i Action Athletics
Tränar cheerleading i annan förening
Tränar gymnastik eller parkour
Inget av ovan
Level
Fyll i den typen av lagen du går i just nu. 
Träningslag
Level 1
Level 2
Level 3
Level 5
Level 6
Förening
Om du är medlem i en cheerleadingförening annan än Action Athletics, fyll i vilken förening. 
Försäkring *
Genom att anmäla dig/ditt barn till träningen är du medveten om att deltagaren ansvarar för försäkring själv. (De som är aktiva i Action Athletics har en försäkring genom föreningen.) 
Ja
Foto *
Godkännande
Godkänner du att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller lag som exempelvis bilder och statistik publiceras på Action Athletics Järfällas officiella hemsida och sociala medier? 
Ja
Ja - utan namn
Nej
Personuppgifter *
Godkännande
Genom att anmäla dig/ditt barn till träningen godkänner du att vi använder uppgifterna i vårt register enligt PuL (personuppgiftslagen). 
Ja
ICE
In case of emergency
Om du som deltagare är över 18 år behöver vi ha telefonnummer till en person som vi kan kontakta om något akut skulle hända.  
OBS!!
Personuppgifter är deltagarens uppgifter. Målsmäns e-post och telefonnummer skrivs endast under Målsman 1 och Målsman 2.
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon  
E-post 1  
Allergi/ 
Matval  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation *  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän