CISV Helsingborg - anmälan Youth Meeting 2023


Mer info om Youth Meeting och vad som gäller vid anmälan hittar du här:


http://www.cisv.se/helsingborg/laeger-och-aktiviteter/internationella-program/youth-meeting/Välkommen med din anmälan!


Med vänliga hälsningar


Kristian Hasselqvist

CISV Helsingborgs ordförande

Tel:073-906 77 72

kristian.hasselqvist@cisv.se

Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Jag anmäler mig till utlottningen av läger: *
Youth Meeting, Prag Tjeckien, 1/7 -15/7 (12-13 år) Full delegation
Youth Meeting, Midwest Ohio USA, 26/6 - 8/7 (12-13 år)
Rangordning läger
Om du har kryssat i flera val kan du här rangordna dina val, skriv lägren i den ordningen du helst vill komma med på, börja med det lägret du är mest intresserad av! 
Personligt
Något du vill berätta om dig själv? *
Vad gör du på din fritid? *
Tidigare CISV-erfarenhet
Har du deltagit i CISVs lägerverksamhet tidigare? *
Om du svarade ja på förra frågan
Vilka läger har du deltagit i (läger, år)?
Lokalförening *
Vilken av CISVs lokalföreningar är du medlem i? 
Villkor
OBS! Fylls i av målsman
Bekräftelse från målsman *
Jag/Vi är beredd/a att låta min/vår dotter/son delta i ett internationellt CISV läger på det sätt som anges i informationen om detta läger. Jag/vi anser att han/hon är tillräckligt mogen för att klara en lägervistelse av den förskrivna längden. Jag/vi tänker stödja mitt/vårt barn i hans/hennes engagemang i CISV:s verksamhet. 
Målsmans åtaganden *
Jag/vi åtar oss att om mitt/vårt barn antas till ett internationellt program genom CISV Helsingborg, genomföra ideella insatser vid föreningens genomförande av lokala läger 2023 och internationellt Step Up sommaren 2023, samt övrigt stöd som kan komma ifråga för att föreningen skall fungera och utvecklas. Vi åtar oss även att finnas till hands inför aktiviteter som föreningen planerar under 2023 för att genomföras under 2024.  
Deltagande i CISV Helsingborgs läger *
Jag/vi är införstådda i att om min/vår dotter/son inte har tidigare erfarenheter av att delta i CISV Helsingborgs internationella lägerverksamhet, och vill delta i internationellt läger genom CISV Helsingborg under 2023, så är det obligatoriskt att ha deltagit i något av CISV Helsingborgs lokala läger. 
Tips på kandidater att vara ledare *
Tipsa om personer över 21 år som du tror kan vara intresserade av volontäruppdrag som ledare inom CISV. Tänk; kusin, granne, fritidspersonal, ledare på fritidssysselsättning eller andra.

Svara nej här om du inte har något tips och vad det beror på.
 
Ledarkandidater
Om du svarade ja ange namn och kontaktuppgifter. Du/ni får gärna ha kollat med denna/dessa personer innan.
Om du svarade nej uppge istället varför ni inte kan tipsa om ledarkanditater. 
OBS!!
Personuppgifter är deltagarens egna uppgifter. För dig som är under 18 år – fyll i e-post och telefonnummer till förälder eller annan anhörig under Målsman 1 och Målsman 2.
Personuppgifter
Genom att anmäla dig till CISVs verksamhet godkänner du att vi använder uppgifterna i vårt register enligt GDPR.
Personuppgifter
PersonNr * -  
KönMan   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon *  
Telefon hem  
E-post 1 *  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  
*
Jag accepterar Användarvillkoren

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän