Funktionärsanmälan Norrcup 2023-06-06

Den 6 juni arrangerar Umeå AK Norrcup i enduro på Bussjö motorstadion och  för kunna genomföra denna tävling på ett bra och säkert sätt så behövs ett 20-tal funktionärer inom dessa områden:

Besiktning/anmälan: 3 personer 08:45-12:00 kontoll av mc samt ljudmätning, registrera deltagare

Skogsvakt: 10-15 personer 10:00 -16:30 med avbrott 12:00-12:45 rapportera in ev behov av sjukvård till tävlingsledningen, ge första hjälpen efter bästa förmåga OBS! min ålder 15 år

Kioskpersonal: 2-3 personer 11:00-17:00 tillaga hamburgare, försäljning av mat, dryck mm

Vaktmästare: 1 person 10:00- 16:30 se till att anläggningen är i trevligt skick vad gäller toaletter och andra gemensamma utrymmen/ytor

Tidtagning: 2 personer 10:00-16:30 med avbrott 12:00-12:45, övervaka tidtagningsutrustning 

Manuell tidtagning: 2-4 personer 10:00-16:30 med avbrott 12:00-12:45 registrera start och målpasseringar mha dator

Vi behöver ditt svar senast den 4/6
Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Funktion *
Välj vad du vill hjälpa till med 
Besiktning/anmälan: 3 personer 08:45-12:00
Skogsvakt: 10-12 personer 10:00 -16:30
Kioskpersonal: 2-3 personer 11:00-17:00
Vaktmästare: 1 person 10:00- 16:30
Tidtagning: 2 personer 10:00-16:30
Manuell tidtagning: 2-4 personer 10:00-16:30
Personuppgifter
Förnamn *  
Efternamn *  
Mobiltelefon *  
E-post 1 *  
Kommentarer  

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän