Anmälan Tennisträning HT-23 & VT-24

Hej!

Det är dags att anmäla sig till tennisträning  HÖSTEN 2023 & VÅREN 2024

När man anmäler sig så anmäler man sig automatiskt även till VT24. Eventuell avanmälan inför vårens träning görs senast 5 januari.


Vi erbjuder tennisträning i Furulund, Kävlinge, Dösjebro samt även i Lund 


Man måste vara medlem i Ljungvalla Tennisklubb för att kunna vara med i träningen.Skriv om någon dag ni absolut INTE kan i kommentarer.JÄTTEVIKTIGT ATT NI ANMÄLER ER SÅ FORT SOM MÖJLIGT!!

Är ett jättepussel att få ihop allt så anmäl er i tid för er egen skull också


Gruppsammansättning samt tränartillsättning är det vi tar hänsyn till vid schemaläggning i första hand


Vi har följande träningsställen:

Ljungenskolan:                       Endast minitennis (GRÖN nivå, röd boll)

Olympiahallen:                        Endast minitennis (GRÖN nivå, röd boll)

Rinnebäckshallen:                  minitennis samt juniortennis (GRÖN, BLÅ, RÖD nivå)

Vikenhallen:                             juniortennis (BLÅ & RÖD nivå)

Victoriastadion (Lund):          Tävlingsspelare samt äldre juniorer & seniorer

Dösjebro                                   Tävlingsspelare samt äldre juniorer & seniorerTräningsperiod HT-23:

Träningsstart:           28 AUGUSTI

Uppehåll:                   HÖSTLOVET (30 oktober - 5 november)

Sista träningsdag:   17 DECEMBER


VÅRTERMINEN BÖRJAR 8 JANUARISista anmälningsdag: 6 AUGUSTI för att vara säker på plats i tennisträningen


Löpande anmälning därefter till våra grupper i mån av plats.


Kostnad (kr): HT-23 (28 augusti - 17 december)

Avgiften för VT24 är högre då terminen är längre. (8 januari - 5 juni)Avgiften är för hela terminen och inte per/gång


Nu skiljer sig träningsavgifterna åt beroende på om man anmäler sig till TENNISSKOLAN (större grupper) jämfört med TÄVLINGSGRUPPEN (mindre grupper)


TENNISSKOLAN

MINITENNIS (röd boll)

1h/vecka:                                   800kr 

2h/vecka:                                   1200kr

'3h/vecka:                                   1600kr

4h/vecka:                                    2000krTENNISSKOLAN (större grupper)

MIDI-/MAXITENNIS (orange, grön & gul boll)

1h/vecka:                                   800kr 

2h/vecka:                                   1400kr

'3h/vecka:                                   1800kr

4h/vecka:                                    2200kr


TÄVLINGSGRUPPERNA (Dösjebro & Victoriastadion)

Obs!

Här kommer passen i Dösjebro vara 1,5h/gång samt mindre grupper (max 6 elever) jämfört med tennisskolan och dessutom spel på riktig tennisbana.

1h/vecka:                                   1400kr

1,5h/vecka:                                1900kr 

2h/vecka:                                   2400kr

2,5h/vecka:                                2800kr

3h/vecka:                                   3200kr

4h/vecka:                                   3800kr

4,5h/vecka:                               4000kr

5,5h/vecka:                               4500kr

Vill man spela mer än 4 pass i veckan och spelar med i något av klubbens serielag så kostar dessa passen inte något extra utan detta är en extra satsning från klubbens sida för att premiera de som verkligen vill satsa på sin tennis


SENIORTENNIS (Dösjebro & Victoriastadion)

1h/vecka:                                   1700kr 

2h/vecka:                                   3100kr

'3h/vecka:                                   4400kr


AVGIFT VT-24

Avgiften är för hela terminen och inte per/gång


Nu skiljer sig träningsavgifterna åt beroende på om man anmäler sig till TENNISSKOLAN (större grupper) jämfört med TÄVLINGSGRUPPEN (mindre grupper)


TENNISSKOLAN

MINITENNIS (röd boll)

1h/vecka:                                   1200kr 

2h/vecka:                                   1950kr

'3h/vecka:                                   2500kr

4h/vecka:                                    3050krTENNISSKOLAN (större grupper)

MIDI-/MAXITENNIS (orange, grön & gul boll)

1h/vecka:                                  1200kr 

2h/vecka:                                   1950kr

'3h/vecka:                                   2500kr

4h/vecka:                                    3050kr


TÄVLINGSGRUPPERNA (Dösjebro & Victoriastadion)

Obs!

Här kommer passen i Dösjebro vara 1,5h/gång samt mindre grupper (max 6 elever) jämfört med tennisskolan och dessutom spel på riktig tennisbana.

1h/vecka:                                   1800kr

1,5h/vecka:                                2425kr 

2h/vecka:                                   3050kr

2,5h/vecka:                                3525kr

3h/vecka:                                   4000kr

4h/vecka:                                   4375kr

4,5h/vecka:                               5025kr

5,5h/vecka:                               5675kr

Vill man spela mer än 4 pass i veckan och spelar med i något av klubbens serielag så kostar dessa passen inte något extra utan detta är en extra satsning från klubbens sida för att premiera de som verkligen vill satsa på sin tennis


SENIORTENNIS (Dösjebro & Victoriastadion)

1h/vecka:                                   2300kr

1,5h/vecka:                                3290kr

2h/vecka:                                   4075kr
Vi har blivit tilldelade följande träningstider under HT23 & VT24:
VIKENHALLEN: (stor hall)
Tisdagar:     16:00-18:00 & 21:00-22:00  (BLÅ/RÖD NIVÅ) 
Fredagar:     16:00-22:00  (BLÅ/RÖD NIVÅ)                      (ej 3 nov)
Lördagar:     08:00-13:00  (BLÅ/RÖD NIVÅ)                      (ej 4 nov)
Söndagar:    15:30-20:30  (BLÅ/RÖD NIVÅ)                     (ej  5 nov)

RINNEBÄCKSHALLEN: (mellanstor hall)
Tisdagar:    16:00-17:30  (GRÖN/BLÅ/RÖD NIVÅ)           (ej 5 dec)
Onsdagar:    19:00-21:00  (GRÖN/BLÅ/RÖD NIVÅ)         (ej 20 mars)
Fredagar:      16:00-17:30 (GRÖN/BLÅ/RÖD NIVÅ)
Lördagar:      08:00-12:00 (GRÖN/BLÅ/RÖD NIVÅ)

LJUNGENSKOLAN (liten hall):
Måndagar:    17:00-20:00 (GRÖN/BLÅ NIVÅ)
Tisdagar:       18:30-21:30  (GRÖN/BLÅ NIVÅ)
Torsdagar:    17:00-20:00 (GRÖN/BLÅ NIVÅ)
Lördagar:      09:00-12:00 (GRÖN/BLÅ NIVÅ)


OLYMPIASKOLAN:(liten hall)
Måndagar:    17:00-19:00 (GRÖN/BLÅ NIVÅ)
Tisdagar:      16:30-18:00 (GRÖN/BLÅ NIVÅ)
Onsdagar:    17:00-20:00 (GRÖN/BLÅ NIVÅ)

VICTORIASTADION I LUND: (stor hall)
Söndagar:     09:00-13:00  (RÖD/SVART NIVÅ) (JUNIORER & SENIORER)

DÖSJEBRO TENNISHALL (stor hall)
Alla dagar i veckan & tider som vi kan fylla med träningsgrupper
Vardagar kan träningen börja från kl 16 och framåt

Träningen för en del grupper kommer att börja HT23 utomhus på våra hardcourtbanor/grusbana samt avsluta VT24 utomhus också på våra hardcourtbanor/grusbana. Information om detta kommer att meddelas till berörda grupper. De som tränar i Dösjebro kommer att träna utomhus fram 29 oktober 2023 samt kommer även att träna utomhus från 1 april 2024.Följ instruktionerna och fyll i formuläret så noggrant som möjligt.Välkomna!

Ljungvalla Tennis

 


Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
ANMÄLAN träning HT-23/VT-24
Tävlingsgrupper junior samt seniorer *
Dösjebro & Victoriastadion
Dessa tider vänder sig främst till juniorer som spelar/vill börja seriespel. Träningspassen är 1,5h långa i Dösjebro och rekommendation är minst 2 pass/vecka. Även för äldre juniorer som vill spela i mindre grupper.


Seniorerna skall också fylla i här:
Träning både i Dösjebro samt Victoriastadion 1-1,5h/pass 
1 träningstillfälle/vecka
2 träningstillfällen/vecka
3 träningstillfällen/vecka
4 träningstillfällen/vecka
5 träningstillfällen/vecka
Skall träna i Tennisskolan och inte med tävlingsgrupperna
Anmälan Tennisskola
Kävlinge/Furulund (nybörjare & större grupper)
Juniorer på GRÖN &  BLÅ nivå framförallt
Grupperna är större jämfört med tävlingsgrupperna. Kan även bli grupper på röd nivå här.

Man kan fortfarande vara med i våra serielag givetvis även om man spelar här, men rekommendationen är att vara med i Tävlingsgruppen om man vill spela matcher. 
1 träningstillfälle/vecka (troligtvis 1h/vecka)
2 träningstillfällen/vecka
3 träningstillfällen/vecka
4 träningstillfällen/vecka
Skall träna med tävlingsgruppen och inte med tennisskolan
Jag är på följande spelnivå
Grupp 1 (GRÖN)
Tennislek
Ha skoj, ökad bollkontroll & bollkänsla
Rek.: träna 1-2 pass/vecka

Grupp 2 (BLÅ)
Spelat ett par terminer, kan mycket, men behöver mer grundläggande teknikträning, repetition
Rek.: träna 1-2 pass/vecka

Grupp 3 (RÖD)
Har spelat något till några år, kan mycket.
Bra fokus & vilja, ser potential, ambitiös
Teoripass, Grunderna
Rek.: träna 2-3 pass/vecka

Grupp 4 (SVART)
Tävlingskompetenta , hög ambition, grön prick & gula bollar
Teori
Rek.: träna 2-5 pass/vecka 
JUNIOR: GRÖN NIVÅ
JUNIOR: BLÅ NIVÅ
JUNIOR: RÖD NIVÅ
JUNIOR: SVART NIVÅ
SENIOR nybörjare
SENIOR motion
SENIOR tävlingsspelare
Kommentar
Skriv gärna om ni har specifika önskemål eller vad ni har för tennisbakgrund 
Intresseanmälan för vuxna att hjälpa föreningen  *
Ja, hjälpa till med styrelsearbete/ administrativa saker/sponsring etc
kan hjälpa till med när föreningen delar ut flygblad/iordningställande av tennisbanan etc
Intresserad av att ingå i Styrelsen
Intresserad av att ingå i juniorkommitté
Intresserad av att ingå i seniorkommitté
Intresserad av att ingå i Tävlingskommitté
Intresserad av att ingå i ban/hallkommitté
Intresserad av att ingå i Marknadsföring/Sponsringskommitté
Vara lagledare i föreningen till något lag
Bli tränare i klubben
Nej, har ingen möjlighet att hjälpa föreningen vid behov
Intresseanmälan för att börja spela matcher  *
Ja, självklart vill jag testa på att spela matcher/turneringar
Tveksam, inte för tillfället
Nej, inte alls intresserad av att spela matcher
Kommentar
Skriv gärna om ni har specifika önskemål samt er bakgrund så vi hittar en uppgift som passar er perfekt. Skriv även vad ni heter som kan tänka er att hjälpa klubben framåt med olika saker 
Foto *
Godkännande
Ni godkänner att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller lag som tex. namn, bild, statistik, etc. publiceras på Ljungvalla Tennisklubbs officiella hemsida. 
Ja
Ja - utan namn
Nej
Personuppgifter *
Godkännande
Genom att anmäla er/ ert barn till Ljungvalla Tennisklubb godkänner ni att vi använder uppgifterna i vårt register enligt PuL (personuppgiftslagen). 
JA
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon  
Telefon hem  
E-post 1  
Allergi/ 
Matval  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation *  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän