Anmälan CL98s Summercamp 2022

Denna anmälan är bindande och förpliktigar att betala avgiften på 1250 kronor per deltagare..
Inbetalas till bankgiro 5667-8402 eller swish 123 055 35 78 (betalningsmottagare CL98). Märk talongen SummerCamp+barnets namn.

Betalning ska vara oss tillhanda senast dagen innan campstart.


Genom att Ni skickar formuläret godkänner Ni att vi använder uppgifterna i vårt register enligt Dataskyddsförordningen.


Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Personuppgifter
PersonNr * -  
Förnamn *  
Efternamn *  
Adress  
Postnummer  
Ort  
Allergi/ 
Matval  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn  
E-post  
Telefon  

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän