Anmälan försäsong vecka 32 och 33 säsongen 2024/2025

Välkomna till vår försäsong v32 och v33. Vi är glada att ha vårt nya tränarteam på plats dessa veckor inför höstterminen. Ett bra tillfälle att lära känna vårt nya tränarteam och kickstarta igång säsongen! Här kan ni läsa mer om våra tränare.


SISTA DAG FÖR ANMÄLAN SÖNDAG 23 JUNI


KOSTNADER OCH TIDER FÖRSÄSONG

Man betalar för det antal timmar åkarens grupp är schemalagda för respektive vecka.
120:- / istimma 

50:- / fystimma


Externa åkare är välkomna i mån av plats (särskild timtaxa gäller, vänligen kontakta styrelsen för info)


20% AVDRAG PÅ FAKTURAN FÖR V32 VID ANMÄLAN AV BÅDA VECKOR!


Följande ishallar och tider är tilldelade VFKK vecka 32 och 33:

Exakt schema kommer när grupperna är satta

Extra istimmar kan komma att läggas till vid behov


V32

Måndag Angered 17-20

Tisdag Angered 15-19.30

Onsdag Slottskogens ishall 18-20.30

Torsdag Slottskogens ishall 17-19

Fredag Ingen is

Lördag Marconi 16-17 separat inbjudan SKS / KSK / Vuxengrupp, 17-18 bokningsbar is till koreografi

Söndag Slottskogens ishall 16-20.30


Dagar, timmar och kostnad per grupp v32:


Grupp A (Åkare med motsvarande test 4/4 eller grupp Röd under VT23): 

             Mån, Tis, Ons, Tors, Fre, Sön (7 tim is). Kostnad: is=840 kr, fys=150 kr. Totalt grupp A=990 kr


Grupp B (Åkare som tävlat klubbtävling VT23) :

             Baspaket: Mån, Tis, Ons, Sön (6 tim is) Kostnad: is=720 kr, fys=150 kr. Totalt baspaket=870 kr

             Pluspaket: Baspaket + Tors med Grupp A (6 + 1 tim) Kostnad: is=840 kr, fys=150 kr. Totalt pluspaket=990 kr


Grupp C (Åkare med lägst tävlingstest eller som var i grupp C under eftersäsongen):

             Baspaket: Tis, Tors, Sön (4 tim) Kostnad: is=480 kr, fys=150 kr. Totalt baspaket=630 kr

             Pluspaket: Baspaket + Mån, Ons med Grupp B (4 + 2 ,5 tim)  Kostnad: is=780 kr, fys=150 kr. Totalt pluspaket=930 kr


Åkare i Brons är välkomna att anmäla sig så hittar vi en lämplig grupp.


Fys ca 3 timmar i veckan i anslutning till ispass. Observera att fys inte går att välja bort.


V33

Måndag Slottskogens Ishall 15-19.30

Tisdag Marconi 16-21

Onsdag Angered 16-20

Torsdag Slottskogens Ishall 16-19

Fredag Slottskogens Ishall 16-20

Lördag Ingen is

Söndag 15.30-16.30 separat inbjudan SKS / KSK / Vuxengrupp

Söndag Slottskogens Ishall 16.30-20.00 UPPSTARTSDAG (ALLA tävlinggrupper (ej SKS och KSK), även de som är anmälda till HT24. Ingår i terminsavgiften för HT24)


Dagar, timmar och kostnad per grupp v33:


Grupp A (Åkare med motsvarande test 4/4 eller grupp Röd under VT23)

             Mån, Tis, Ons, Tors, Fre (9 tim is). Kostnad: is = 1080 kr, fys = 150 kr. Totalt grupp A = 1230 kr


Grupp B (Åkare som tävlat klubbtävling VT23) :

             Baspaket: Mån, Tis, Ons, Tors (6,5 tim is) Kostnad: is=780 kr, fys=150 kr. Totalt baspaket=930 kr

             Pluspaket: Baspaket + Fre med Grupp A (6,5 + 2 tim) Kostnad: is=1020kr, fys=150 kr. Totalt pluspaket=1170 kr


Grupp C (Åkare med lägst tävlingstest eller som var i grupp C under eftersäsongen):

             Baspaket: Tis, Tors, Fre (5 tim) Kostnad: is=600 kr, fys=150 kr. Totalt baspaket=750 kr

             Pluspaket: Baspaket + Ons med Grupp B (4 + 2 tim)  Kostnad: is=720 kr, fys=150 kr. Totalt pluspaket=870 kr


Åkare i Brons är välkomna att anmäla sig så hittar vi en lämplig grupp.


Fys ca 3 timmar i veckan i anslutning till ispass. Observera att fys inte går att välja bort.


BINDANDE ANMÄLAN!

VFKK är en idell förening som driver verksamheten utan vinstintresse. Men vi är samtidigt beroende av intäkter för att täcka kostnaderna för att driva en konståkningsklubb såsom tränarlöner, istider, kansli, licenser, utbildningar m.m. Anmälningarna är basen för antal grupper och tränare på schemat.

LÄS DÄRFÖR IGENOM ALL INFORMATION INNAN NI ANMÄLER ER.


Här ser ni även våra trivselregler och information om GDPR:

Trivselregler

GDPR


För att anmäla ber vi dig fylla i nedanstående formulär.

"Personuppgifter" gäller personen som ska anmälas.


Du kommer att få en automatisk bekräftelse på att vi tagit emot anmälan. 

Mer information kommer att finnas på hemsidan www.vfkk.se


Tack för din anmälan!


Har Ni frågor gällande försäsongsveckorna, vänligen kontakta styrelsen@vfkk.se


Med vänliga hälsningar

Västra Frölunda Konståkningsklubb


OBS!

Utskick och fakturor skickas till den mailadress som angivits i Målsman 1 och ev. Målsman 2 om den också är ifylld. Försäsongsfakturan kommer ha förfallodatum 31 augusti. Alltså efter genomförd försäsong.


Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Försäsongsanmälan
Personuppgifter är deltagarens uppgifter. Målsmäns e-post och telefonnummer skriv endast under Målsman 1 och Målsman 2.
Grupp: *
Grupp A - Åkare med motsvarande test 4/4 eller grupp Röd under VT23
Grupp B - Åkare som tävlat klubbtävling VT23
Grupp C - Åkare med lägst tävlingstest eller som var i grupp C under eftersäsongen
Brons - Åkare som var i Brons grupp under VT23

Välj 'annan' om ni inte vet (så för vi dialog med tränarna om grupptillhörighet) eller om ni inte var medlem i VFKK förra året. 
Försäsongsval *
Försäsongen består av två veckor.
Välj vilken eller vilka perioder som anmälan gäller.
 
Vecka 32, baspaket
Vecka 32, pluspaket (gäller endast Grupp B och C)
Vecka 33, baspaket
Vecka 33, pluspaket (gäller endast Grupp B och C)
Nytt program
Jag vill göra ett nytt program 
Ja, jag vill göra ett nytt program och vill bli kontaktat
VFKKs dokument *
För att få delta måste man ha tagit del av VFKKs dokument "Trivselregler VFKK" och "VFKK:s Integritetspolicy (GDPR)".
https://www.vfkk.se/sida/?ID=389999
https://www.vfkk.se/sida/?ID=389631 
Ja, jag har tagit del av VFKKs trivselregler och Integritetspolicy.
GDPR *
Genom att anmäla er/ert barn samtycker ni till att klubben hanterar information i enlighet med klubbens Integritetspolicy (GDPR) som finna på hemsidan https://www.vfkk.se/sida/?ID=389631.
Att namn, statistik, etc. kan publiceras på VFKK's hemsida och VFKK's sociala medier (Facebook och Instagram etc.).
 
Ja - jag godkänner
Övrig information
Personuppgifter
PersonNr * -  
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon  
E-post 1  
Allergi/ 
Matval  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation *  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  
Jag tillåter inte foto

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän