Anmälan CAMP BRAZIL

Här anmäler du dig till CAMP BRAZIL 2024
Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Personuppgifter
Fyll i nedanstående personuppgifter på den person som skall delta i Summer Camp 2023
Vecka *
Ange vilken/vilka veckor du vill anmäla ditt barn till 
Vecka 25
vecka 26
Bostadsbolag *
Ange vilket fastighetsbolag som äger din bostad
Ange vilket fastighetsbolag som äger din bostad för att erhålla ev rabatt. Boende hos Svenska bostäder, Stockholmshem samt Familjebostäder erbjuds reducerat pris med 160kr rabatt.  
Simkunnighet *
Ange om ditt barn kan simma och därmed får följa med på utflykt till Älvsjöbadet. 
Extra omsorg
Ange om barnet är i behov av omsorg mellan kl. 07:30-09:00 och/eller kl.15:00-16:30 
Jag är i behov av extra omsorg 07:30-09:00
Jag är i behov av extra omsorg mellan 15:00-16:30
Jag är inte i behov av extra omsorg
Får ditt barn gå hem själv från campen?
Ange om ditt barn får gå hem själv eller om vårdnadshavre ska hämta barnet.  
Personuppgifter
PersonNr -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Allergi/ 
Matval  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation *  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän