Anmälan till RG:s årsmöte 9 april 2022

Följ instruktionerna och fyll i formuläret så noggrant som möjligt.


Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Personuppgifter *
Godkännande
Jag godkänner att de personuppgifter jag lämnar i denna anmälan lagras och hanteras av RG Aktiv Rehabilitering i enlighet med gällande lagstiftning kring hantering av personuppgifter. Mer information finns på RG:s hemsida.

Ett nej innebär att vi tyvärr inte kan hantera din anmälan.  
Ja
Nej
Foto *
Godkännande
Jag godkänner att eventuell bild eller film tagen under mötets gång får användas för publicering inom RG:s verksamhet på hemsidan, trycksaker, medlemstidningen Kick och i sociala medier (Facebook, Instagram & Youtube). 
Ja
Ja - utan namn
Nej
Anmälan årsmöte *
Man kan välja om man vill delta i årsmötet på plats på Bosön eller via videomöte.  
Jag vill delta i årsmötet digitalt (via dator, smart phone eller liknande)
Jag vill delta i årsmötet på plats på Bosön
Personuppgifter
PersonNr * -  
KönMan   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon  
Telefon hem  
E-post 1 *  
Kommentarer  

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän