Anmälningsformulär Lerums KK 2023-2024 Vuxengrupp

Genom att skicka in ansökan om medlemskap 

  • bekräftar jag att jag har läst och godkänner Lerums Konståkningsklubbs verksamhetsbeskrivning, speciellt klubbens värdegrund och de förväntningar som ställs på åkare och föräldrar. Verksamheten presenteras på klubbens hemsida  http://www.lerumskk.se/verksamhet/ .
  • bekräftar jag att jag har läst LEKKs Integritetspolicy som finns i sin helhet på klubbens hemsida http://www.lerumskk.se/verksamhet/ . Jag förstår att personuppgifter om mig/mitt barn behandlas elektroniskt för att klubben ska kunna bedriva sin verksamhet t.ex. genom medlemsregister, ansökan om bidrag från stat och kommun för verksamheten, anmäla åkare till tävlingar och andra arrangemang och skicka information via mejl till medlemmarna 
  • samtycker jag till att uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller lag som tex. namn, bild, statistik etc. publiceras på Lerums KK 

 

(om särskilda behov finns angående hantering av personuppgifter, till exempel vid skyddad identitet, kontakta ordförande så att vi kan hantera era uppgifter korrekt) 

 

Ansökan behandlas och godkänns av styrelsen. Medlemskap godkänns genom att faktura tillställs sökanden. Ansökan om medlemskap och anmälan till konståkningsgrupp ska ske senast 20 juli 2023 för att plats ska kunna garanteras åkaren i tilldelad grupp. En åkare kan starta höstterminen med start vecka 34, 2023 under förutsättning att åkaren har anmält sig till tilldelad konståkningsgrupp per 20 juli 2023.. 


 

Motsvarande information finns i de användarvillkor som ni behöver acceptera för att kunna skicka in medlemsanmälan.Välkomna!

Lerums Konståkningsklubb

Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Vuxengrupp
Terminen startar söndag vecka 34 och pågår till v 52, klockan 2130-2250 på is.
Val av grupp *
Genom att välja konståkningsgrupp accepterar jag att betala de avgifter som klubben tar ut för träning och medlemskap för mig/mitt barn. Jag är införstådd med att terminsavgift betalas i träningspaket för alla konståkningsgrupper. I träningspaketet ingår de istider, danstider och off ice-tider som framgår av schemat för respektive grupp höstterminen 2022.
 
Personuppgifter *
Godkännande
Genom anmälan till Lerums Konståkningsklubb godkänner jag att LEKK behandlar personuppgifter  i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Jag godkänner alltså att personuppgifter om mig/mitt barn behandlas elektroniskt för att klubben ska kunna bedriva sin verksamhet t.ex. genom medlemsregister, ansökan om bidrag från stat och kommun för verksamheten, anmäla åkare till tävlingar och andra arrangemang och skicka information via mejl till medlemmarna 
Ja
Målsman
Är du över 18 behöver du inte fylla i målsmansuppgifter. Målsmansuppgifterna blir per automatik inte obligatoriska när du fyller i ett födelseår som innebär att du är över 18 år.
OBS!!
Personuppgifter är deltagarens uppgifter. Målsmäns e-post och telefonnummer skrivs endast under Målsman 1 och Målsman 2.
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon  
Telefon hem  
E-post 1  
Allergi/ 
Matval  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation *  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  
*
Jag accepterar Användarvillkoren

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän