Medlemsansökan 2024

Hej och välkommen till BGKA!


Är du intresserad av provträning? Välkommen till dojon i Kristofferskolans idtrottssal måndagar och onsdagar 18-19. Du behöver inte föranmäla att du/ni kommer. Provträningen gäller till nästa månadsskifte, dvs fram till 1 februari för vårterminen och 1 september för höstterminen.


Om du/ni har bestämt dig/er att börja träna med oss efter att provträningsperioden är slut, då fyller ni i denna ansökan om medlemsskap och betalar samtidigt in medlems- och terminsavgifterna.


Regler för medlem i Bromma Goju-Ryu Karate Akademi


Att till fullo betalat medlems- och terminsavgift. Inbetalning till BGKA ska ske i samband med anmälan. Se hemsidan för pris och kontouppgifter.


Medlemsavgiften är 250:- /medlem och termin. I densamma ingår avgift till Svenska Karateförbundet, vår rikstäckande organisation och försäkring när du tränar. Terminsavgiften hittar du på hemsidan. Ni betalar alltså in summan av dessa.


Det vi får lära oss i dojon får aldrig användas annat än i självförsvar på annan plats. 

Tänk på att då gäller inte mer våld än vad nöden kräver. (Enligt svensk lag.)


Skulle det ske, (ej självförsvar) riskerar medlem att bli utesluten ur föreningen då vi inte på något

vis kan acceptera ett sådant beteende från någon medlem.


Att hjälpa och respektera varandra oavsett grad, ålder och svårigheter. Både på träningen och 

i umgänget utanför dojon.


Tänk på att ditt uppträdande utanför dojon gör att människor får en uppfattning också om

karaten och det som vi försöker förmedla. Om bilden blir positiv eller negativ är beroende på dig!


Tänkvärt!

Det vi försöker att ge, är en möjlighet för alla att kunna få träna och utvecklas tillsammans. Det i en miljö där vi hjälper och respekterar varandra som likvärdiga individer. Vi följer vår dojo-etikett och värdegrund.

Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Åldersgräns *
För att träna hos BGKA måste man ha fyllt 7 år. Jag är över 7 år gammal.
Barn 7-9 tränar ALLTID tillsammans med en förälder/vuxen. Vuxna och barn tränar tillsammans i gruppen. 
Ja
Nej
Fotografering *
När jag anmäler mitt barn ger jag mitt godkännande att bilder som tas under lägret kan användas för marknadsföring på t.ex. hemsidan.  
Ja
Nej
Anmälan Karate Kids
Begränsad grupp för barn 4-6 år
Härmed anmäler jag mitt barn till gruppen Karate Kids efter överenskommelse med Sensei Jonas.
Karate Kids är en begränsad grupp för barn 4-6 år. 
Ja, vi har fått plats i Karate Kids!
Nej
Godkännande av regler *
Jag har tagit del av de regler som gäller medlem i föreningen. 
Ja
Nej
Viktig info *
Vänligen meddela om sjukdomar, medicinering eller annan viktig info som kan påverka din träning i fältet kommentarer nedan. 
Ja
Nej
Inbetalning till BGKA *
Jag intygar att jag i samband med denna anmälan betalat in terminsavgift och medlemsavgift till BGKA enl anvisning ovan. (Gäller även Karate Kids) 
Ja
Nej
Personuppgifter
PersonNr * -  
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon  
E-post 1  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän