Medlemsansökan 2022

Regler för medlem i Bromma Goju-Ryu Karate Akademi


Att till fullo betalat medlems- och terminsavgift. Faktura skickas till nedan angiven mailadress efter prova-på perioden.


Medlemsavgiften är 150:- / medlem och termin. I densamma ingår avgift till 

Svenska Karateförbundet, vår rikstäckande organisation och försäkring när du tränar.


Att det vi får lära oss i dojon aldrig får användas annat än i självförsvar på annan plats. 

Tänk på att då gäller inte mer våld än vad nöden kräver. (Enligt svensk lag.)


Skulle det ske, (ej självförsvar) riskerar medlem att bli utesluten ur föreningen då vi inte på något

vis kan acceptera ett sådant beteende från någon medlem.


Att hjälpa och respektera varandra oavsett grad, ålder och svårigheter. Både på träningen och 

i umgänget utanför dojon.


Tänk på att ditt uppträdande utanför dojon gör att människor får en uppfattning också om

karaten och det som vi försöker förmedla. Om bilden blir positiv eller negativ är beroende på dig!


Tänkvärt!

Det vi försöker att ge, är en möjlighet för alla att kunna få träna och utvecklas tillsammans. Det i en miljö där vi hjälper och respekterar varandra som likvärdiga individer.

Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Åldersgräns *
För att träna hos BGKA måste man ha fyllt 7 år. Jag är över 7 år gammal. 
Ja
Nej
Fotografering *
När jag anmäler mitt barn ger jag mitt godkännande att bilder som tas under lägret kan användas för marknadsföring på t.ex. hemsidan.  
Ja
Nej
Godkännande av regler *
Jag har tagit del av de regler som gäller medlem i föreningen. 
Ja
Nej
Viktig info *
Vänligen meddela om sjukdomar, medicinering eller annan viktig info som kan påverka din träning i fältet kommentarer nedan. 
Ja
Nej
Personuppgifter
PersonNr * -  
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon  
E-post 1  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän