K: Ansökan om medlemskap i RG

Fyll i formuläret nedan. Vi kontaktar dig så fort vi kan. Uppgifter om målsman fylls endast i om medlemsansökan avser person under 18 år. 


Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Personuppgifter *
Godkännande
Jag godkänner att de personuppgifter jag lämnar i denna ansökan lagras och hanteras av RG Aktiv Rehabilitering i enlighet med gällande lagstiftning kring hantering av personuppgifter. Mer information finns på RG:s hemsida.

Ett nej innebär att vi tyvärr inte kan hantera din ansökan.  
Ja
Nej
Skada
Välj i listan. 
Typ av medlemskap/prenumeration *
Vid val av familjemedlemskap
Ange namn och personnummer på de familjemedlemmar som ska ingå i familjemedlemskapet.  
OBS!
Personuppgifter är medlemmens uppgifter. Målsmäns e-post och telefonnummer skriv endast under Målsman 1 och Målsman 2. Är du över 18 år behöver du inte fylla i målsmans uppgifter.
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon  
Telefon hem  
E-post 1 *  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän