Anmälan digitalt årsmöte 3/3

Välkommen på årsmöte onsdagen den 3/3 kl 18:00. Med tanke på gällande restriktioner kommer årets årsmöte i Kvarnby IK att hållas digitalt. Anmälan senast den 26/2. 

Röstberättigad är den medlem som under året fyller lägst 15 år samt betalt sin medlemsavgift enligt gällande stadgar eller den som är hedersmedlem.  Medlemskort (=röstkort) ska kunna uppvisas vid årsmötet. 


Förhandlingar enligt klubbens stadgar.


Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.


Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten för 2020 kommer att finnas på kansliet under veckan före årsmötet.


Välkomna!

Styrelsen

Kvarnby IK

Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
OBS!
Personuppgifter är medlemmens uppgifter.
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon *  
Telefon hem  
E-post 1 *  
Allergi/ 
Matval  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  
*
Jag accepterar Användarvillkoren

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän