Ytter-hallen

Tack för att ni vill hjälpa oss bygga en ny inomhushall för fotboll!


Alla pengar som kommer in via er kommer att finansiera det nya konstgräset i hallen.

I formuläret väljer ni själva hur många andelar ni vill köpa och kostnaden är 500 kr/styck


Efter anmälan kommer ni att få en faktura med inbetalningsuppgifter och när denna är betald kommer ni även att få ett andelsbevis.

Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Antal andelar *
Ange hur många andelar du vill köpa
Ev företagsnamn
Ev faktureringsadress
Personuppgifter
KönMan   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress  
Postnummer  
Ort *  
Mobiltelefon  
Telefon hem  
E-post 1 *  

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän