Klätterskolan Kö Höstterminen 2020 Stockholm

Det här formuläret fyller ni i för den som vill börja i klätterskolan. 

Anmälan och Återanmälan
Anmälan gäller endast vald termin och grupp, får ni ingen plats till den termin ni anmält barnet till måste ni själva göra en ny anmälan till nästkommande termin! Ni behåller alltid alla ködagar från första anmälningstillfället för varje enskilt barn.

Normal kötid är 4 terminer
Har barnet stått i kö tidigare behåller ni självfallet era ködagar vid anmälan till nästkommande termin! Skulle ni tacka nej till en erbjuden plats behåller ni även då era ködagar, dock utan garanti att ni kommer att bli erbjudna plats nästa termin, se därför till att alltid göra en köanmälan till nästkommande terminer fram till att ni tackar ja till en erbjuden plats.

Ålder
Välj den åldersgrupp för den ålder ditt barn fyller under året 2020. Dvs fyller ditt barn 13 år under 2020 väljer ni gruppen 13-15 år. Det är viktigt att ni väljer korrekt ålder!

För de barn som fyller 15 år kommer ni se att det går att söka till två åldersgrupper, välj då den åldersgrupp som ni tror att barnet skulle trivas bäst i, dock inom ramen för de åldersgrupper som står publicerade!

För barn under 13 år (grupperna 7-9 och 10-12 år) krävs det att en förälder är med under varje träningspass för att säkra barnet. Har ni inte grönt kort sedan tidigare kommer ni att utbildas för detta i början av terminen.

Anläggning
Det går bra att söka till flera anläggningar. Vill ni endast träna på en särskild anläggning (t.ex. om ni bor söder eller norr om stan) kan ni välja att endast söka till grupper på just er önskade anläggning. Vi vill dock upplysa om att chansen är större att få en plats i Klätterskolan om ni väljer att söka till flera anläggningar, med anledning att grupperna på varje anläggning skiljer sig åt i antal.

Gruppnivå
Ni kan ställa barnet i kö till nybörjargrupper eller fortsättningsgrupp.

Ställer du ditt barn i kö till fortsättningsgrupp kommer ni när ni står på tur att placeras ut i redan befintliga grupper, det fungerar alltså som en reservlista för barn som t.ex. har klättrat i klätterskola tidigare eller som har gått på något av våra läger och på så sätt redan har lite erfarenhet av klättring.

I Klätterskolan värnar vi om en inkluderande miljö, vi har dock som förkrav till fortsättningsgrupperna att förälder (grupper 7-12 år) eller barnet (grupper 13-19 år) har grönt kort för att kunna säkra sitt barn/sina kamrater i gruppen under terminen. Det är förstås lite fyrkantigt, men vi har tyvärr inte möjlighet att lära ut säkring i början av terminen i dessa grupper. Om ni inte har möjlighet att ta grönt kort på egen hand är ni givetvis välkomna att anmäla er till nybörjargrupp, där säkringsutbildning ingår i början av terminen.

Träningstider
Då vi på förhand inte kan ange vilka dagar just er träning kommer att ske, kommer denna information ut närmare terminstart. Oftast förläggs Nybörjargrupper 7-12 år under helgdagar, medan Nybörjargrupper 13-19 förläggs på vardagar mån-fre från klockan 17.00.

Besked
Besked om köhantering och ev. erbjudande av plats i höstens klätterskola skickas ut under augusti månad.
Terminsstart för helggrupper, inkl. fre: v.36 (4-6 sept)
Terminsstart för vardagsgrupper: v.37 (7-10 sept)
Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Grupper Solna
Välj från denna lista om du vill ställa dig i kö till Solna 
Grupper Telefonplan
Välj från denna lista om du vill ställa dig i kö till Telefonplan 
Grupper Akalla
Välj från denna lista om du vill ställa dig i kö till Akalla 
Meddelande
Ange här hur mycket erfarenhet ditt barn har av klättring. Har ni t.ex. gått tidigare kurser/läger hos oss? Hur ofta klättrar ni/erat barn? En utförlig beskrivning bidrar till att vi enklare kan placera ditt barn i en passande grupp! 
Grönt kort (säkringskort) *
Endast krav för fortsättningsgrupperna
Deltagare 7-12 år: Kryssa JA om en eller flera föräldrar har grönt kort för att säkra under terminen, kryssa NEJ om ingen förälder har grönt kort och ni önskar ta det i samband med klätterskolan.

Deltagare 13-19 år: Kryssa JA om deltagaren själv har grönt kort för att säkra under terminen, kryssa NEJ om deltagaren inte har grönt kort och önskar ta det i samband med klätterskolan. 
Ja
Nej, men lär mig gärna i samband med klätterskolan
Foto *
Godkännande
Ni godkänner att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller lag som tex. namn, bild, statistik, etc. publiceras på Solna Klätterklubbs och Klättercentrets officiella hemsidor. 
Ja
Ja - utan namn
Nej
Personuppgifter *
Godkännande
Genom att anmäla er/ert barn till Klätterskolans kösystem godkänner ni att vi använder uppgifterna i vårt register enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Information om Klättercentrets hantering av personuppgifter finns i informationstexten Personuppgiftspolicy som finns publicerad på Klättercentrets hemsida. 
Ja
Personuppgifter
PersonNr -  
KönMan   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Allergi/ 
Matval  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation *  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  

Formuläret är producerat av SportAdmin - För oss som älskar sport