Önskar byta grupp, enbart AG- och Truppgrupper

Detta formulär är till för dig som går i en AG- eller Truppgrupp och önskar att byta grupp. Fyll i frågorna nedan.
Byte av grupp finns till för dig som av någon anledning inte trivs i din grupp. Kom ihåg att alltid prata med ledarna för din befintliga grupp ifall det finns något de kan hjälpa till med för att få dig att trivas bättre.

Önskningarna som kommit in behandlas sedan en gång per termin enligt prio-ordning av de anställda på kansliet i samråd med ideella ledare. Byten mellan grupper eller mellan sektioner sker i mån av plats. Vissa grupper kan medföra förkunskapskrav eller en provperiod på tre träningar. Tilldelning av grupp sker utifrån gruppernas åldersspann.

Ansökningarna rensas varje läsår och om önskan kvarstår efter ett år utan att ha blivit tilldelad en plats så behöver du göra en ny ansökan om att byta grupp.

Prio-ordning (i mån av plats)
1. Du som vill byta helt från en grupp till en annan med en förälder som ställer upp som ledare
2. Du som vill byta helt från en grupp till en annan
3. Du som vill börja i en grupp och samtidigt gå kvar i din befintliga grupp med en förälder som ställer upp som ledare
4. Du som vill börja i en grupp och samtidigt gå kvar i din befintliga grupp

Exempel: "Jag går i en AG-grupp och skulle vilja gå i en Truppgrupp också men har ingen förälder som ställer upp som ledare." Då får jag prio nummer 4.

Det finns inga garantier att en ny plats efter önskemål kommer att erbjudas. 
Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Vilken grupp går du i? *
(Om du inte vet vad din grupp heter så försök beskriva gruppen med exempelvis ledare, träningsdag, plats och tid). 
Vill du byta helt eller gå i en till grupp? *
Vilken sektion/grupp vill du börja i? *
Vad är skälet till att du vill byta grupp? *
Kan din förälder hjälpa till som ledare? *
Ja, jag ställer upp och önskar mer information om vad ledaruppdraget innebär
Nej
Övriga kommentarer?
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon *  
E-post 1 *  
Allergi/ 
Matval  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation *  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  
Jag tillåter inte foto
*
Jag accepterar Användarvillkoren

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän