SPECIALANMÄLAN TILL SOL GF

Nedanstående anmälningsformulär avser specialanmälan till SOL GF och ska endast användas om ni fått särskild information om det från kansliet eller en viss sektion. Den gäller både för aktiva och tränare som ska skrivas in i föreningen efter att först ha fått ett muntligt OK.

Om ni vill göra en vanlig anmälan till vår Intresselista görs det på adressen solgf.se/anmalan
(för de som vill bli aktiva).

OBS! Felaktiga anmälningar tas bort utan ytterligare meddelande om det.

Tänk på att börja med att registrera namn och personnummer för den som ska vara aktiv/ledare och därefter kontaktuppgifter till målsman!

P.g.a. de nya personuppgiftsreglerna vi vill ha alla anmälningar skriftligen via anmälningsformuläret samtidigt som man då godkänner att vi hanterar personuppgifterna. Det går inte att ringa eller sända e-post till kansliet för att anmäla sig. Kansliet svarar dock gärna på frågor i samband med anmälan. Dock måste alla frågor sändas in via separat e-post. Frågor som ställs i anmälningsformuläret besvaras ej.

För den som ska bli ledare i någon form krävs även att man sänder in ett utdrag från polisens belastningsregister innan man kan registreras i medlemsregistret. Se mer info om det på solgf.se/belastningsregistret

OBS! Mellan varje steg (1-3) kan ni, beroende på webbläsare, behöver ni scrolla upp sidan så att ni kan läsa hela texten. Gäller även om ni backar tillbaka för att korrigera något.
Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
SPECIALANMÄLAN
Specialanmälan ska enbart göras av den som fått uppmaning till det av kansliet eller en viss sektion.

Specialanmälan gäller enbart för den som erbjudits plats i en grupp, som tränare eller aktiv, efter att kansliet eller sektionen först har stämt av att det finns lediga platser som inte kan fyllas på annat sätt.
Disciplin *
Ange vilken disciplin som anmälan avser 
Gruppnamn
Ange namnet på den grupp som anmälan görs till (om ni fått den informationen av sektionen/kansliet). 
Gruppkoppling
Vad ska du ha för funktion i gruppen enligt överenskommelse. 
Referens *
Ange vem som informerat om att en specialanmälan kan göras. 
Övrig information *
Övrig information som kan vara viktig för anmälan. T.ex tidigare föreningar, hur länge man tränat, hur mycket man tränat eller om ni fått speciell info från referenspersonen som ni ska ange vid anmälan. För tränare även eventuell utbildning. Ställ inga frågor här. 
BEKRÄFTELSER
Bekräfta att ni tagit del av nedanstående information. Det är obligatoriskt för att kunna sända in anmälan. Avsluta därefter med att fylla i personuppgifter och kontaktuppgifter till den som ska anmälas. Ni behöver även godkänna våra användarvillkor enligt den nya GDPR-lagen. Det gör ni längst ner i formuläret.
Utdrag ur polisens belastningsregister *
För den som ska registreras som ledare i SOL GF krävs att ett utdrag från polisens belastningsregister har visats upp för kansliet.

Se vår hemsida solgf.se/belastningsregistret för mer info och länk för beställning. 
Medlemskapets längd *
SOL GF är en idrottsförening och det krävs medlemskap för att kunna delta på våra olika aktiviteter. Medlem är man från det man gör en definitiv anmälan och får plats i en grupp till det att man meddelar kansliet (e-post: kansliet@solgf.se) att man vill avsluta sitt medlemskap och därmed göra sin plats tillgänglig för någon annan.

Att avsluta medlemskapet genom att inte betala debiterade avgifter kan innebära avboknings- och inkassokostnader. 
Vi godkänner reglerna för att avsluta medlemskapet
För den som anmäls till intresselistan tänk på att

 • Förnamn, efternamn och adress inleds med stor bokstav.
 • Telefon hem anges om det finns.
 • Mobil och e-post ska enbart anges om det gäller uppgifter till den som anmäls. Kontaktuppgifter som e-post och mobil till målsman 1 & 2 anges separat under respektive rubrik. (Gäller om den som anmäls är under 18 år.)
 • Kontaktuppgifter till målsman 1 & 2:

  För kontaktuppgifterna till målsman 1 (och eventuellt 2) anges enbart en e-postadress per kontaktperson. Helst en som ni kan läsa hela året eftersom info enbart sänds via e-post.

  Som telefon anges helst ett mobilnummer enligt formatet 07X-XXXXXXX eller 07XX-XXXXXX (då är de anpassade för eventuell framtida möjlighet med SMS) och även här enbart ett telefonnummer per kontaktperson.

  Bekräftelse på anmälan sänds till e-postadressen för målsman 1 & 2 om de anges.
  Personuppgifter
  PersonNr * -  
  Kön* Man   Kvinna
  Förnamn *  
  Efternamn *  
  c/o  
  Adress *  
  Postnummer *  
  Ort *  
  Mobiltelefon  
  Telefon hem  
  E-post 1  
  Målsman 1 personuppgifter
  Namn *  
  E-post *  
  Telefon *  
  Målsman 2 personuppgifter
  Namn  
  E-post  
  Telefon  
  *
  Jag accepterar Användarvillkoren

  Formuläret är producerat av SportAdmin - För oss som älskar sport