Funktionärsanmälan Light run 6 november 2021


Vi önskar er anmälan så snart som möjligt, dock senast 2021-10-24
Vid frågor kontakta kansli@bohusif.se
Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Ny anmälan ersätter alltid tidigare anmälan
Behöver ni ändra eller komplettera något i tidigare gjord anmälan, gör ni en ny KOMPLETT anmälan. Inga kompletteringar skall göras. Senast gjorda anmälan gäller.
Namn aktiv: *
Namn aktiv 2:
LIGHT RUN 2021
Funktion: *
Antal funktionärer: *
Namn: *
Födelsår funktionär: *
4 siffror (1975)
Namn:
Ev ytterligare funktionär
Födelsår funktionär:
Ev ytterligare funktionär
Jackstorlek:
Vid eventuell utdelning av jackor
Eventuella kommentarer:
VIKTIGT: Ange ÄLDSTA AKTIVES namn och personnummer
Personuppgifter
PersonNr * -  
Förnamn *  
Efternamn *  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
E-post *  
Telefon *  
*
Jag accepterar Användarvillkoren

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän