ANMÄLAN TILL INTRESSELISTAN

Anmäl dig här så får du information när det finns nya lediga platser i våra grupper som inte har krav på förkunskaper.

OBS! Aktiva som redan går i en grupp i föreningen tar kan läsa mer om gruppbyten på denna sida.

Aktuell information om grupper, platstillgång och direktanmälan sänds alltid ut till alla som finns med på intresselistan i en viss åldersklass.

Ålder för anmälan:

Det går att anmäla sig när som helst till intresselistan. Vad som kan vara bra att tänka på är dock att vi har en gräns att man står kvar som mest mellan 2-3 år innan en anmälan stryks. (Den tas även bort om man bokar in plats i någon grupp eller om man tar kontakt med kansliet och ber om att bli struken.)

Det lönar sig därför inte att göra anmälan för tidigt utan den som anmäls bör vara minst 2 år eftersom man kan börja som tidigast hösten det år man fyller 3.

Om man passerar maxtiden för att vara med på intresselistan så kommer ni får information om det via e-post och det går i så fall naturligtvis bra att göra en ny anmälan. Då intresselistan inte är en kölista spelar anmälningsdatumet ingen roll.

Man kan i dagsläget stå på intresselistan t.o.m. det år man fyller 16 år. Är man äldre än så tas eventuella anmälningar bort. Vi hänvisar då i stället till vår sida för grupper med förkunskapskrav.

Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Info flickor & pojkar
För närvarande har vi grupper med flickor i alla sektioner och åldrar. Grupper för pojkar (mixade grupper) finns i BoU-sektionen: Familjegympa 3-4 år, Bas Mini 5-6 år samt Bas Yngre 7-8 år.

Pojkar (från 16 år) finns dessutom i: Vuxentruppen redskap (Trupp, kontakta kansliet vid intresse) och GYMCROSS (gruppträning, www.gymcross.se). Inga förkunskaper krävs i dessa grupper.
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon  
Telefon hem  
E-post 1  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
E-post  
Telefon  
*
Jag accepterar Användarvillkoren

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän