Anmälningsformulär Lerums KK Passiva medlemmar 2023-2024

Anmälan om medlemskap i Lerums Konståkningsklubb
Välkomna att ansöka om medlemskap i Lerums konståkningsklubb.

 

Genom att skicka in ansökan om medlemskap 

        bekräftar jag att jag har läst och godkänner Lerums Konståkningsklubbs verksamhetsbeskrivning, speciellt klubbens värdegrund och de förväntningar som ställs på åkare och föräldrar. Verksamheten presenteras på klubbens hemsida Lerums Konståkningsklubb (lerumskk.se)

        bekräftar jag att jag förstår att personuppgifter om mig/mitt barn behandlas elektroniskt för att klubben ska kunna bedriva sin verksamhet t.ex. genom medlemsregister, ansökan om bidrag från stat och kommun för verksamheten, anmäla åkare till tävlingar och andra arrangemang och skicka information via mejl till medlemmarna. 

        samtycker jag till att uppgifter som t ex namn, bild statisik etc. som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller, lag publiceras på Lerums KKs informationskanaler

        Är jag införstådd med de förväntningar som ställs på föräldraengagemang, inkl. försäljning m.m

        Är jag införstådd med att klubben tar ut full avgift för träningen för hela terminen om åkare byter klubb eller slutar (termin definieras som perioden mellan försäsong och jul respektive jul och eftersäsong). Detta för att täcka de av klubben uppbokade is- och tränarkostnaderna som är baserade på kostnadstäckning för terminen.

 

(om särskilda behov finns angående hantering av personuppgifter, till exempel vid skyddad identitet, kontakta ordförande så att vi kan hantera era uppgifter korrekt) 

 

Ansökan behandlas och godkänns av styrelsen. Medlemskap godkänns genom att faktura tillställs sökanden. Ansökan om medlemskap och anmälan till konståkningsgrupp ska ske senast 30 juli 2023 för att plats ska kunna garanteras åkaren i tilldelad grupp. En åkare kan starta höstterminen med start vecka 34 (Vårgårda v36) 2023 under förutsättning att åkaren har anmält sig till tilldelad konståkningsgrupp per 30 juli 2023 och betalat eventuellt förfallna avgifter till klubben, inklusive medlemsavgift, anmälningsavgift och eventuell licensavgift enligt informationen i denna anmälningsfunktion. 

 

Motsvarande information finns i de användarvillkor som ni behöver acceptera för att kunna skicka in medlemsanmälan.

 


Välkomna!

Lerums Konståkningsklubb

 

Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Medlemstyp *
Jag ansöker om medlemskap som passiv medlem. Avgift 150 kr/säsong. 
Personuppgifter *
Godkännande
Genom anmälan till Lerums Konståkningsklubb godkänner jag att LEKK behandlar personuppgifter  i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Jag godkänner alltså att personuppgifter om mig/mitt barn behandlas elektroniskt för att klubben ska kunna bedriva sin verksamhet t.ex. genom medlemsregister, ansökan om bidrag från stat och kommun för verksamheten, anmäla åkare till tävlingar och andra arrangemang och skicka information via mejl till medlemmarna 
Ja
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon  
Telefon hem  
E-post 1  
Allergi/ 
Matval  
Kommentarer  
*
Jag accepterar Användarvillkoren

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän