Incidentrapportering

Hej!


Välkommen till Tullinge GF:s incidentrapporteringssida.  Här kan du rapportera alla händelser inom föreningen som bör komma till styrelsens kännedom, men särskilt olyckor eller händelser som bryter mot föreningens värdegrund.

Följ instruktionerna och fyll i formuläret så noggrant som möjligt. Ange vilken träningsgrupp rapporten gäller samt om möjligt tid och plats.


För att kunna följa upp rapporterade incidenter är det viktigt att du inte är anonym.


Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Typ av incident *
Träningsgrupp
Plats
Datum
Beskrivning av händelse *
OBS!!
Personuppgifter är rapportörens uppgifter.
Personuppgifter
Förnamn *  
Efternamn *  
Mobiltelefon  
Telefon hem  
E-post 1 *  

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän