Anmälan - Workshops 2020

Välkommen till Umeå Dansskola!Följ instruktionerna och fyll i formuläret så noggrant som möjligt.


 

Genom att anmäla dig själv eller ditt barn till Umeå Dansskola godkänner ni att vi använder uppgifterna i vårt register enligt GDPR (dataskyddsförordningen).


Anmälningsvillkor Umeå Dansskola


Anmälan

Anmälan måste göras varje termin till enstaka kurser. Fr.o.m. kursstart är din anmälan bindande. Du ansvarar för att vi har rätt kontaktuppgifter till er (e-post, adress, mobilnummer). Anmälan görs via vår hemsida www.umeadansskola.se 


Kallelse

Innan kursen startar får du en kallelse via e-post, ca 1 vecka innan kursstart. 

 

Avanmälan/avbryta en kurs

Före kursstart: Om du ångrar dig och vill ta tillbaka din anmälan ska du kontakta info@umeadansskola.se (ej via telefon eller lärare). För att avanmälan ska gälla måste du få en bekräftelse via e-post på att vi mottagit din avanmälan. Som bekräftelse på att vi har fått din avbokning får du, inom ett par vardagar en avbokningsbekräftelse via e-post. Om du tar tillbaka din anmälan innan kursstart, debiteras ingen avgift.

 

Fr.o.m datum för kursstart:

Om du ångrar din anmälan eller avbryter deltagandet i en kurs fr.o.m den dag kursen startat är du skyldig att betala full kursavgift.

Om du måste ta tillbaka din anmälan eller avbryta kursen på grund av varaktigt studiehinder (t ex sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten, eller annan jämförbar anledning) som du inte kunnat förutse vid kursstart, så återbetalas den del av kursavgiften som återstår.


Byte av kurs

Vid byte av kurs rådfråga gärna din lärare om vilken nivå som skulle vara lämplig för dig, men du måste meddela info@umeadansskola.se (ej via lärare) om bytet du vill göra. Vi tillgodoser ditt önskemål i mån av plats. Bekräftelse skickas via e-post.


Reklamation

Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler.

Inställd kurs, uppskjuten start eller ändrad tid för kurs

Vi kan tvingas ställa in en kurs och vi förbehåller oss även rätten att byta dag, tid och lärare om så är nödvändigt. Om du önskar har du då rätt att få tillbaka den avgift du betalat. Om kursstarten skjuts upp i tiden mer än en vecka har du rätt att avboka kursen och få tillbaka kursavgiften.

OBS! Obetald faktura gäller inte som avanmälan.


Delbetalning.

Vi tillåter delbetalning i undantagsfall ta kontakt med oss på info@umeadansskola.se.


Fotografering/filmning i samband med våra lektioner och föreställningar 

Vi förbehåller oss rätten att fotografera och filma föreställningar/lektioner för att använda materialet i marknadsföring av vår verksamhet på vår hemsida och sociala medier.

Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Grupper *
Anmälningsvillkor  *
För att anmäla dig måste du läsa igenom och godkänna anmälningsvillkoren.

Läs igenom dessa på www.umeadansskola.se  
Jag har tagit del av gällande anmälningsvillkor.
Målsman personNr *
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon *  
Telefon hem  
E-post 1 *  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation *  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  

Formuläret är producerat av SportAdmin - För oss som älskar sport