Anmälan motionsåkare barn/ungdom samt vuxen 2021/2022

Hej och välkommen med din anmälan till säsongen 2021-2022 med Konståkningsklubben Trollhättan Vänersborg.

Innan du fyller i formuläret så bör du läsa igenom tillhörande dokument med information om säsongen 2021/2022. Du hittar det här.

Fyll i formuläret så noga som möjligt och observera att som aktiv åkare/förälder i KK TV är du skyldig att hålla dig uppdaterad angående klubbens policy och riktlinjer. Du hittar samtliga här.

Avgiften som anges är för hela säsongen dvs verksamhetsåret 1/7 2021 - 30/6 2022. Det är möjligt att dela upp betalningen på 3 tillfällen.  Någon återbetalning av inbetalad avgift görs ej. Se över din hemförsäkring/personförsäkring vad som gäller vid skada/sjukdom.  

Vi ser fram mot en rolig och utvecklande säsong tillsammans!

Genom att anmäla ert barn till KK TV godkänner ni att vi använder uppgifterna i vårt register enligt PuL (personuppgiftslagen och GDPR)


Ni godkänner även att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller lag som tex. namn, bild, statistik, etc. publiceras på  KK TV:s officiella hemsida. Om ni inte vill att vi publicerar era uppgifter får ni skicka ett mail till kktv@live.se

Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Anmälan Motionsåkare
Välj det  alternativ du önskar. 
Motionsåkare barn/ungdom 1 dag (2500 kronor per säsong)
Motionsåkare barn/ungdom 2 dagar (5000 kronor per säsong)
Motionsåkare barn/ungdom 3 dagar (7500 kronor per säsong)
Motionsåkare vuxen 1 dag (2500 kronor per säsong)
Motionsåkare vuxen 2 dagar (5000 kronor per säsong)
Motionsåkare vuxen 3 dagar (7500 kronor per säsong)
Jag önskar boka koreografi.
Jag har inget behov av/önskemål om koreografi just nu
Val av arbetsgrupp *
Vårdnadshavare samt vuxna åkare förbinder sig att delta i en av KKTVs arbetsgrupper. Vid för många deltagare i en arbetsgrupp förbehåller sig KKTV att göra  omfördelning i grupperna. Det sker då i dialog med berörda. 
Arenagruppen
Fika och försäljningsgruppen
PR och Marknadsföring
Skridskoskolegruppen
Sponsorgruppen
Trivsel- och servicegruppen
Tävlingsledning
Deltagande i försäljning *
Godkännande
Jag vill delta i klubbens försäljningsåtagande och förbinder mig att delta i klubbens försäljningar och får då en rabatt på 1500 kr för hela säsongen. 
JA
NEJ
Policy och informationsbrev *
Jag har tagit del av informationsbrevet och klubbens policydokument 
Foto *
Godkännande
Ni godkänner att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller lag som tex. namn, bild, statistik, etc. publiceras på KK TV:s officiella hemsida. 
JA
NEJ

Alla tävlingsåkare med höga mål kommer att tilldelas träningsdag/träningstid utefter vad tränare bedömer kommer att gynna hens utveckling utifrån uttalade mål på utvecklingssamtal mm. Klubben kan inte garantera särskilda träningsdagar, platser eller tider. Klubbens tränare kan ta hänsyn till skolschema vid schemaläggning. Kopia på åkarens schema ska ha inkommit till kktv@live.se senast 23/8. Andra byten tillåts ej. Det kommer finnas möjlighet till ta-igen-träning istället.
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon  
Telefon hem  
E-post 1  
Allergi/ 
Matval  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation *  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän