Medlemsansökan Familj 2021

Att bli medlem i Malmö FF innebär att du förenar dig med otaliga MFF-spelare från förr och nu. Det innebär också att du ansluter dig till alla de MFF:are i Malmö, i Skåne, runt om i landet och även i resten av världen som redan är medlemmar i Sveriges finaste fotbollförening. Tillsammans för vi vår stolta tradition vidare genom att vara med och stötta och forma föreningens nutid och framtid.


Som medlem får du en ännu starkare koppling till föreningen. Alla medlemmar bjuds regelbundet in till medlemsträffar där MFF-relaterade teman presenteras och diskuteras. På årsmötet fattar medlemmarna de övergripande besluten i föreningen och utser föreningens styrelse. Årsboken MFF:aren som ges ut till medlemmarna den 24 februari varje år är en medlemsskrift som har kommit ut sedan 1918. Du får mail med nyheter, betraktelser och information om medlemsaktiviteter. Medlemmarna har även en särskild kanal, medlem@mff.se, för frågor, synpunkter och kommentarer där alla mail läses och hanteras av föreningens medlemsansvarig. Och som del av föreningen är det naturligt att medlemmarna erbjuds möjlighet till förtur till biljetter vid extraordinära matcher samt matcher i någon av de europeiska cuperna.  


Medlemsavgift 2021

Familj: 600 kr 

Familjemedlemskap ger alla som bor i samma hushåll fullvärdigt medlemskap i Malmö FF men familjen får bara en årsbok. Observera att max två personer som är över 17 år kan ingå i ett familjemedlemskap.

Vill du ansöka om enskilt medlemskap gå till www.mff.se/medlem


Medlemskapet gäller per kalenderår och aktiveras en vecka efter att betalningen är oss tillhanda.

OBS! Om du varit medlem 2020 ska du inte fylla i en ansökan. Fakturan skickades ut i mitten av november. Kontakta oss via medlem@mff.se om du saknar den - kanske saknar vi en uppdaterad e-postadress till dig.


Europaspel 

För 2021 gäller att betalningen av medlemskap 2021 vara MFF tillhanda senast den 1 juni 2021 för att man ska kunna tillgodogöra sig förköpsmöjligheten. Detta gäller samtliga kvalmatcher  under sommaren och vid eventuellt fortsatt avancemang under hösten.


Familjemedlemskap

Om du ansökt om familjemedlemskap och vill komplettera med uppgifter på övriga i familjen så ska du göra detta här. OBS: För förtur till biljettköp i Europaspel var deadline för kompletteringar i familjemedlemskapet den 1/6. Glöm inte att meddela Malmö FF via medlem@mff.se i samband med att du kompletterar med  övriga familjens uppgifter, ifall du redan är enskild medlem.


Om du saknar svenskt personnummer, vänligen skicka ett mail med dina uppgifter samt födelsedatum till medlem@mff.se så hanterar vi din ansökan manuellt.


Välkommen!


Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Vid ansökan av familjemedlemskap
Ange här personnumret på huvudman vid ansökan av familjemedlemskap. Observera att varje person i familjen måste registreras separat. 
Välj medlemskap *
Välj medlemskap
Fyll i dina uppgifter nedan. Om du har valt att ansöka om familjemedlemskap så ber vi dig att registrera en familjemedlem åt gången. 
Personuppgifter *
Godkännande
Genom att anmäla er godkänner ni att vi använder uppgifterna i vårt register enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Malmö FF:s fullständiga Personuppgiftspolicy finns på hemsidan: http://mff.se/sv-SE/ditt-mff/om-klubben/personuppgiftspolicy

Ansökan för barn under 18 år kräver även målsmans kontaktuppgifter. 
Jag godkänner
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon *  
Telefon hem  
Telefon jobb  
E-post 1 *  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation *  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  
*
Jag accepterar Användarvillkoren

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän