Så fungerar det

Så fungerar det

1
Ange din e-mailadress
2
En engångskod skickas till din e-mail
3
Ange engångskoden i popup-fönstret
4
Läs informationen och filtrera fram det du är intresserad av
5
Välj lämplig grupp och "Anmäl"
6
Genomför betalning. Allt klart!

Bokningsinformation

ÅTERANMÄLAN TILL GRUPPER UTAN KRAV PÅ FÖRKUNSKAPER

Samtliga perioder för återanmälan inom BoU-sektionen är nu stängda. För grupper i AG, cheer och trupp görs ingen återanmälan utan där kommer i stället en avisering under februari.
 
 
ANMÄLAN FRÅN INTRESSELISTAN TILL GRUPPER UTAN KRAV PÅ FÖRKUNSKAPER.
 
Antalet lediga platser till våren 2021 kommer dessvärre vara mycket begränsat. Pga. bl.a. pandemilagen är de flesta av våra grupper redan fulla eftersom antalet aktiva och tränare som kan vara samtidigt i salarna har minskat.
 
För de grupper som ändå kan ta emot fler aktiva släpps dessa fredagen den 12/2 kl. 17.00.
 
Mer information om det sänds ut till intresselistan under onsdagen den 10/2.
 
OBS! Pga. det allmänna läget anpassas verksamheten för familjegympan nu under våren vilket innebär att alla föräldrar inte kan vara på plats till alla barn samtidigt. Vi kan ha max 8 vuxna inkl. tränare i familjegympan. I vissa lokaler sätter även pandemilagen ytterligare begränsningar. Vi rekommenderar därför inte att barn som måste ha med sig en förälder anmäls till våren 2021. Se även ytterligare info i samband med de grupper där det finns lediga platser. De föräldrar som är på plats kommer därav även ha ansvar för aktiva som inte har en förälder på plats.
 
Viktigt: Notera även innan anmälan regler för återbetalning som ni hittar på solgf.se/avgifter och solgf.se/betalning.
 
För träningar som ändras eller t.o.m. ställas in pga. beslut från myndigheter, RF, våra idrottsförbund eller kommunerna sker ingen återbetalning.
 
 
 
GÖR EN BOKNING
Logga in ovan för att sedan gå vidare till grupperna. Läs alltid våra anmälningsvillkor innan ni slutför betalningen! Notera att vi inte har några provomgångar innan avgifterna ska betalas.
 
När man valt en plats i en grupp där det finns lediga sådana reserveras den preliminärt i 15 minuter medan man slutför bokningen och betalningen. Om man inte slutför bokningen och betalningen inom 15 minuter släpps platsen tillbaka till bokningssidan.
 
OBS! Man kan inte anmäla någon som är yngre än angivet åldersspann till en grupp. Denna kommer då tas bort manuellt i efterhand och avgiften återbetalas med avdrag för en administrationasvgift på 200 kr.
 
Vid samtliga betalningar som gäller bokning eller återanmälan av plats i en ordinarie grupp tillkommer en administrationsavgift på mellan 29:- - 69:- utöver kostnaden för deltagandet i gruppen. Denna visas först i samband med att man väljer betalningsalternativ. Vi har valt att särredovisa den i stället för att baka in den i (och därmed höja) medlemsavgiften.
 
Önskar ni delbetala avgifterna rekommenderar vi att ni i första hand väljer att betala med eget kreditkort och därefter gör delbetalningarna enligt era betalningsvillkor för kreditkortet. Väljer ni delbetalning via Sportadmin/Billmate (alternativet visas om beloppet är på 500:- eller mer) notera de extra kostnader som tillkommer.
 
Vid betalning mot annat alternativ än kort tar Sportadmin/Billmate en kreditupplysning.
 
 
ÅTERBETALNING AV TRÄNINGSAVGIFTER

Tillfälligt inställda träningar påverkar inte träningsavgiftens storlek.

 

Vi följer alltid rekommendationer från myndigheter, RF, våra idrottsförbund samt kommuner och kan utifrån dessa behöva anpassa verksamheten löpande i olika riktningar under året när rekommendationerna förändras.

 

Det kan också innebära att en eller fler träningar ställs in under terminen eller att träningen måste förändras på så sätt att alla de övningar man normalt tränar på inte kan genomföras. Träningen kan också, helt eller delvis, flyttas utomhus.

 

Genom att göre en bokning accepterar man att träningen bedrivs under de förutsättningarna och att både förändringar av träningsupplägg samt inställda träningar kan komma att ske utan att inbetalade avgifter återbetalas, varken helt eller delvis.

 

En träningsavgift återbetalas/reduceras inte utom i följande två fall:

  • Den bokade platsen sägs upp via e-post (till kansliet@solgf.se) senast 24 timmar innan gruppens första träningstillfälle för perioden. Då återbetalas 100% av träningsavgiften (samt även medlems- och eventuell licensavgift).

  • Den bokade platsen sägs upp via e-post (till kansliet@solgf.se) inom 3 veckor från gruppens första träningstillfälle. Då återbetalas 50% av träningsavgiften (men inte medlems- eller eventuell licensavgift).

Tränar du i fler olika grupper och i olika sektioner räknas träningen i varje grupp/sektion för sig.

 
 
ÅNGERRÄTT

SOL GF är inte en näringsidkare och omfattas därför inte av ångerrätten enligt distansavtalslagen. En bokad eller betald plats tas i anspråk omedelbart och hindrar därmed någon annan från att boka den.

Notera därför att den del av betalningsvillkoren som Billmate anger och som handlar om ångerrätt inte är tillämplig på avgifter från SOL GF. Vår verksamhet kan i deras villkor liknas vid evenemang som de i de finstilta anger inte omfattas av ångerrätten.

 

ÖVRIGT

Läs alltid informationen om våra avgifter och om betalning på vår hemsida innan bokning. Ni hittar den på www.solgf.se/avgifter och www.solgf.se/betalning.
Visa mer