Så fungerar det

Så fungerar det

1
Ange din e-mailadress
2
En engångskod skickas till din e-mail
3
Ange engångskoden i popup-fönstret
4
Läs informationen och filtrera fram det du är intresserad av
5
Välj lämplig grupp och "Anmäl"
6
Genomför betalning. Allt klart!

Bokningsinformation

Bokningar till Bamsegrupperna

Om du får upp ett felmeddelande kring er mailadress, vänligen kontakta kansliet 0525-205 32 alternativt 070-208 02 59

OBS! Träningstiderna är följande: 
2017-gruppen 09.30-10.30
2016-gruppen 10.30-11.30
Visa mer