Liveresultat – tävling
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Styrelse

Välkommen till styrelsen i SSLK!
Här kan alla klubbmedlemmar följa styrelsens arbete genom att ta del av protokoll från styrelsemöten och läsa ordförandes nyhetsbrev "Klubbnytt". Här kan du även se vilka som är medlemmar i styrelsen.
Nya styrelsemedlemmar kan läsa hur styrelsearbetet går till.
Klubbnytt 2 -2018
2018-08-27 13:38

2018-08-20

1.     Ordförande har ordet

2.     Träning

3.     Tävling

4.     Anläggning

5.     Admin nyheter inför säsongen

 

ORDFÖRANDE HAR ORDET

En fantastisk sommar går mot sitt slut och snart är hela klubben på snö igen. Den varma sommaren har tyvärr inskränkt vår planerade försäsong vilket är lite tråkigt för oss alla. Inte minst för de äldre grupperna som hade planerat att vara i igång med försäsongen nu. Förhoppningsvis blir det kallare så vi kan genomföra en lyckad senare del av försäsongen.

 

Sen i våras har vi lagt mycket energi på att stänga föregående säsong med fokus på bokslut samtidigt som vi arbetat fram den nya budgeten för kommande säsong. Detta kommer presentera på kommande årsmöte som planeras mot slutet av september. Under årsmötet kommer klubben att välja in nya ledamöter och ödmjukt tacka de som kliver av. Precis som förra året kommer vi efter årsmötet kicka igång säsongen för hela klubben och alla medlemmar. Mer information och kallelse kommer inom kort.

 

Under sommaren fick jag äntligen möjlighet att för klubbens räkning teckna ett arrendeavtal med Nacka kommun. Detta avtal tillsammans med ett polistillstånd säkrar vårt existensberättigande i Vinterstadion och utgör en förutsättning för tex nya möjliga bidragsansökningar. Stort tack till alla som tidigare och under året jobbat idogt samt bearbetat kommunen för detta syfte.

 

Det är mycket arbete som start upp under sommaren och än mer kommer hända framöver för att vara redo i alla delar för ännu en fantastisk säsong med bra träning. Även om vi i alla faser ligger bra till i planeringen är vi beroende av allas engagemang för att på bästa sätt förbereda och förankra alla viktiga delar av vår verksamhet.

 

Välkomna tillbaka från sommaren, ny kör vi!

 

Håkan Westberg

 

 

Träningsverksamheten
Det är fantastiskt kul att se att så många uppskattade och föranmälde sig till försäsongslägren i den lägerplan som vi gick ut med i våras! Dessvärre drabbade även den sköna sommarvärmen de norska glaciärerna, vilket i sin tur tvingade oss att ställa in sommarens läger i Juvass. Vi letar konstant efter alternativ och väntar på besked hur det ser ut i Juvass de närmaste månaderna, så att vi kan genomföra lägren. Information om detta kommer löpande i aktuella gruppers informationskanaler, samt på hemsidan.  

De äldre barnen och grupperna har som bekant redan kommit igång med försäsongen, framförallt med barmarksträningen och en del har faktiskt redan haft några skiddagar på snö. För de övriga och framförallt de yngre barnen drar försäsongen igång inom kort med barmarksträning och läger på snö enligt lägerplanen. För att ytterligare förstärka klubbkänslan, ambitionen och kvalitén på träning och i synnerhet glädjen till skidåkning har vi arbetat fram en ny struktur och arbetssätt för hela träningsorganisationen, alltifrån skidlekis upp till U16.

Vi har arbetat fram en struktur som bygger på best practise inom klubben under många år och tillfört både nya roller och funktioner för att ge varje åldersgrupp optimala förutsättningar att skapa kvalitet och tydlighet under säsong. Inom kort kommer lagledare och tränare bli kallade till initiala möten för att erhålla information om organisationsstrukturen och vilka roller vi önskar implementera. Här kommer även ungdomstränarna spikas för respektive åldersgrupp. Tanken och målsättningen är att alla viktiga funktioner ska vara klara och förankrade i god tid innan alla föräldramöten drar igång från september och framåt.

 

vling 18/19

Klubben eftersträvar likt tidigare att i år anordna minst 4st Saltis Cup samt 3st externa tävlingar. 2019 är det som bekant hemma-VM i Åre vilket medfört att tävlingssäsongen kommer vara något mer komprimerad än tidigare då det under VM är tävlingsfritt för flera grupper. Detta har medfört att Saltis troligen kommer att arrangera externa tävlingar tidigare på säsongen än föregående år. Vi får helt enkelt hålla tummarna för kall och framförallt tidig vinter! Schemat för tävlingarna den kommande säsongen håller som bäst på att spikas av förbundet och vi hoppas kunna publicera det inom ett par veckor på hemsidan.

 

 

ANLÄGGNINGEN – Status inför stundande säsong

Som vanligt har anläggningsgrupperna (lift, pistmaskin, snöläggning och fastighet) mycket att stå i inför den stundande säsongen. All utrustning kommer att testköras och repareras vid behov under hösten. Vi kommer också att göra en stor satsning i ökad snöläggning. Vi har erhållit bidrag från kommunen och skidförbundet vilket vi skall använda för att köpa en snöfläkt, vilken fungerar på något högre temperaturer än nuvarande utrustning. Syftet med satsningen är att öka effektiviteten i snöläggningen samt att stegvis gå mot ett system bestående av en kombination av ”tunnor” och traditionella lansar som har en kapacitet som kommer vara högre än den vi har för närvarande.

 

Liftgruppen kommer att gradvis byta ut byglarna och vindorna i ankarliften. Att byta ut alla samtidigt skulle bli mycket kostsamt, så siktar på att byta 5 byglar per säsong och vi börjar förstås med de äldsta.

 

Underhåll av pistmaskinen görs kontinuerligt och har fortlöpt även under sommaren. Pistmaskinen ser bra ut, men börjar bli lite till åren och kommer att behövas bytas ut, potentiellt redan till säsongen 2019/20.

 

Klubben har lämnat in en ansökan om att höja starthuset med 4 meter. Arbetet beräknas påbörjas nu i höst om ansökningsprocessen går som beräknat. Projektet innebär inte en kostnad för klubben då kostnaden för schaktning kompenseras av intäkt för att ta emot schaktmassor. I samband med höjningen av backen kommer vi också fylla ut området vid garaget och bakom liften. Nu väntar vi på positivt besked från kommunen.

 

Städdagen i våras blev mycket lyckad och uppslutningen var god. Det var fantastiskt kul att se alla med vår och sommarklädsel efter en lång och kall säsong med snö in i april. Vi lyckades städa upp mycket bråte som låg kvar efter höstens stora elarbete. Höstens städdag, lördagen den 29 september kommer vi framförallt att fokusera på att rensa bort gräs och buskar, samt att laga belysningen.

 

Vi jobbar vidare med det långsiktiga ”Vinterstadion 2,0” för att utveckla backen till en attraktiv alpin tränings- och tävlingsanläggning för oss i klubben, skolor samt ungdomar i Nacka kommun med omnejd. Dialoger med kommun och skolor pågår för att formulera en plan som gör backen till en modern anläggning för att fostra nästa generations skidåkare. Vi söker finansiering både genom bidrag, kommun och sponsorer. För att möjliggöra det kommer vi att behöva engagemang och arbetskraft från er medlemmar. Känner du att du kan bidra på något sätt i detta så ta gärna kontakt med ordförande eller driftsansvarig Per Hammarlund.

 

 

Admin nyheter inför säsongen

Vi har under föregående säsong arbetat mycket med att kartlägga förbättringsområden avseende klubbens administrativa rutiner. Detta arbete har resulterat i ett antal förslag på förändringar som vi anser kommer förbättra effektiviteten avseende det administrativa arbetet samt ge klubben bättre kontroll över ekonomin. Vår förhoppning och ambition är även att våra medlemmar skall uppleva en förenklad hantering avseende de administrativa och ekonomiska frågorna. Mer detaljerad information kring de förändrade rutinerna kommer kommuniceras runt uppstartsmötena senare i höst men vi vill redan nu meddela att klubben ämnar lansera nya och förbättrade rutiner avseende;

·         Bokingar & Betalningar: Alla bokningar av träning och läger inklusive betalningar kommer ske direkt på hemsidan i syfte att säkra intäkter samt undvika intern vidarefakturering

·         Aktivitets- samt närvarorapporteringen i Sportadmin kommer vara lönegrundande för att säkerställa rättida löneutbetalningar till våra fantastiska ungdomstränare. Ett bättre och mer kontrollerat arbete i Sportadmin kommer även säkra hanteringen av LOK-stödet. En ny app har lanserats av Sportadmin som kommer underlätta lagledares och tränares arbete i denna del.

·         FIS: ny rutin kring den administrativa hanteringen av startavgifter i syfte att tydliggöra och förenkla hanteringen för såväl åkare som ekonomigruppen

·         Ersättning för utlägg: ny förtydligad rutin med mall på hemsidan som fylls i och skickas in digitalt till info@saltisslalom.se

Påminnelseavgift: Det är tyvärr så att alldeles för många interna fakturor inte betalas i tid av medlemmar. För att få bukt med detta problem (som medför mycket administrativt arbete) kommer ekonomigruppen lägga på en admin/påminnelseavgift när vi behöver skicka ut påminnelser om obetalda fakturor.
Klubbnytt 1 2018
2018-02-23 12:06

1.     Ordförande har ordet

2.     Vinterstadion

3.     Träning & Tävling

4.     Det skrivs om Saltis

5.     Snart ny säsong-18/19

 

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Saltsjöbadens Slalomklubb fyller 50-år! Fantastiskt att vi med långa och goda traditioner än idag tillhör en av Sveriges största och mest framgångsrika Alpina skidklubbar och fortsätter att utvecklas. Något som aldrig hade varit möjligt utan våra medlemmars oförminskade engagemang, driv och vilja att bidra för att göra skillnad.

 

Vintersäsongen startade lite skakigt här hemma. Men till slut fick vi vinterväder med kyla och kunde tack vare bra förberedelser med underhåll och planering utan problem producera snö direkt tillfälle gavs. Februari har verkligen bjudit på bra förutsättningar med många kalla dygn och vackert vinter väder. Mycket bättre förhållanden än så här får vi inte i vår backe hemma i Saltis. Fantastiskt och välförtjänt för en 50-åring.

 

Sen slutet av januari är alla grupper från Skidlekis till Masters och Freeski igång med sin träning. För mig är det obetalbart att se och uppleva glädjen hos alla barn med engagemang från alla tränare och föräldrar är bästa betalningen för allt slit och jobb som görs. Stort tack till alla som engagerar sig och bidrar till fungerande service med cafeteria och lift. Preparerade backar och en fungerande anläggning. Högkvalitativa träningar och högklassiga tävlingar. Allt detta engagemang bidrar till vår framgång och gemenskap. Något vi ska vara stolta över och rädda om.  

 

Som ideell förening är alltid ekonomin ansträngd till och från men halvvägs in på säsongen kan jag konstatera att vi håller budget. I vissa fall till och med något bättre. Både viktigt och bra. Så här långt upplever vi även en klar förbättring och effektivisering med nya rutiner för såväl anmälan, betalning och liftkort. Det finns alltid utrymme för utveckling som vi tar med oss till utvärderingen efter säsongen inför nästa säsong. Supportmedlemskap, lyckade hemma tävlingar och bra dialoger med befintliga och nya partners bidrar självklart också till att intäkterna varit bättre än budgeterat.

 

Som ni känner till är det prioriterat för oss att satsa mycket på att utveckla dialogerna och relationerna med Nacka Kommun. Med syftet och målsättningen att skapa förutsättningar för en mer långsiktig och hållbar samsyn för drift och underhåll av Vinterstadion löpande. Där vi tillsammans bidrar med insatser och ekonomi för att säkra och utveckla anläggningen. Ett bra exempel på dessa dialoger och Nacka Kommuns intresse för att ta ett ansvar är det bidrag vi som Slalomklubb fick för att åtgärda akuta säkerhetsfrågor som möjliggjorde en öppning inför denna säsong. Bidraget gick oavkortat till att åtgärda anläggningen.

 

Med fantastiska förutsättningar och sportlov i antågande ser jag fram emot en fortsatt bra och trevlig säsong. Vi har mycket att vara stolta över och återkommer med hur vi ska fira 50-års jubileumet.

 

Åk mycket skidor!

Håkan Westberg

 

 

Vinterstadion – Anläggningen

Hela anläggningen är öppen för både allmänhet och träning. Med öppnandet av familjebacken kan Freeski anlägga sin park. Familjebacken blir riktigt bra i år. Under sportlovet kommer träningsläger för de som inte åker bort hållas på hemma plan i flera av våra grupper. Givetvis med hänsyn till allmänheten. Bjud gärna med en kompis för att testa lite banor, hänga i parken eller bara åka för att uppleva vår klubb och vår backe. Inga träningsavgifter för eventuella kompisar under sportlovet, bara lösa liftkort och ha kul. Det är bra marknadsföring för oss med möjlighet till nya medlemmar.

 

 

Träning & Tävling

Nu går allt för högtryck med flera träningspass varje dag, varje vecka. Träningen fungerar bra i alla grupper med en bra mix av både nya och erfarna föräldratränare. Våra ungdomstränare för idel lovord och bidrar mycket med entusiasm och inspiration. Ni gör alla ett fantastiskt jobb.

 

För U10-U16 är tävlingssäsongen i full gång. Saltis är väl representerade i antal anmälda och en av de absolut största klubbarna. Både på Sthlm Race, LVC- och USM-kval. Riktigt kul där vi dessutom gör många bra resultat på bred front. Vår interna tävling Saltiscup är som vanligt populär och utgör ett bra insteg för både åkare och föräldrar som lär sig tävla och vara en del av en tävling. En lång och god tradition som engagerar och inspirerar. I år har vi genomfört Sthlm Race för U10 och Saltisparallellen för U12/U14. Vi har fått mycket beröm från övriga Stockholmsklubbar för välarrangerade och bra tävlingar. En extern tävling återstår, planerad till Mars. Mälarcup för U14.

 

Lyckade tävlingar med bra förberedelser och genomföranden skapar bra anseende om oss som en kompetent och professionell klubb. Dessutom en viktig intäktskälla för klubben. Tack till alla ingått i tävlingsledning och på annat sätt bidragit till lyckade tävlingar. 

 

Det skrivs om Saltis

Som många säkert uppmärksammat fick vi möjlighet genom NVP att ge vår syn på Nacka Kommun som idrottsförening. I februari hade vi även tidningen Åka Skidor på besök en perfekt vinterkväll i backen som kommer göra ett reportage om vår klubb, verksamhet och vår anläggning. Reportaget kommer nog ut till hösten med planen att innefatta både Alpint och Freeski. Givetvis kul och inte minst viktigt för oss att synas och höras på olika sätt i massmedia. Dels för att det är kul att vi uppmärksammas men framför allt hjälper det oss att ligga i framkant mot Nacka Kommun, partners och nya potentiella medlemmar som förstår att vi finns och att vi står för något riktigt bra.

 

Planering för nästa säsong

Nu startar arbetet med nästa säsong. Parallellt med pågående träningar och tävlingar har styrelsen börjat arbeta med viktiga frågor och planer inför nästa säsong. Allt för att utveckla, förbättra och skapa optimala förutsättningar för både anläggning och träning. Som jag konstaterat står vi för väldigt mycket som är bra. Med det sagt får vi aldrig slå oss till ro och börja ta varandra eller saker för givet. Det gäller allt ifrån klimat, anläggning och inte minst engagemanget. Styrelsen har därför redan nu en vision med många utvecklingspunkter som spänner över hela verksamheten. Från stort till smått för att fortsätta utvecklas och ligga i framkant. Med en driftsäker och bra anläggning som kan öppna tidigare, tål färre kalla dygn och inte förutsätter orimligt många timmar i medlemsinsatser. Visionen kommer vi inte nå i alla delar till nästa säsong men vår målsättning är att Ni ska uppleva skillnad, till det bättre.

 

Hör gärna av dig med förslag och önskemål som du funderat över genom din lagledning. 
Klubbnytt 3 2017
2017-11-13 13:47

2017-11-13 18:14

1.     Ordförande har ordet

2.     Klubben med engagemang

3.     Snöläggning

4.     Anläggning

5.     Försäsong möter säsong

6.     Ny hemsida – nya rutiner

 

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Nu är vi igång! De äldregrupperna börjar få ett antal dagar på snö redan. Nu senast genom Klubbens årliga läger i Stubai för träningsgrupper U12-U16 i klassisk alpmiljö. Som vanligt ett mycket lyckat och bra läger som värdesätts mycket av både aktiva, tränare och stöttande föräldrar. Härlig tradition!

 

I dagarna gick anmälan ut till vårt Klubb läger på hemmaplan i Vemdalen. Även det en god tradition som spänner över alla åldersgrupper från U8-U16. Hoppas alla har sett inbjudan och har möjlighet att vara med. En fantastisk start på säsongen och ett trevligt och bra sätt att bekanta sig och umgås med både nya och gamla medlemmar.

 

Hösten har varit turbulent. Precis som Paul konstaterade i förra Klubbnytt har det varit en turbulent sen i somras, då vårt Sportchef, Jonas Kensén, valde att säga upp sig. Tanken med att ersätta honom med Mathias Moberg blev kortvarig på grund av studier och balans med privatlivet då Mathias valde att kliva av precis när vi startat upp. Ur alla aspekter dålig timing eftersom säsongen var i antågande och allt skulle trimmas in i det sista. Lyckligtvis hittade vi Lisa Lifvendahl som vi presenterat på vår hemsida. Vi tror mycket på Lisa och ser en spännande resa framför oss tillsammans med henne. För att ge oss själva och Lisa rätt förutsättningar är det viktigt att inte gå för fort fram. Därför vill jag vara noga med att Lisa denna säsong främst kommer fokusera på den operativa tränings- och tävlingsverksamheten. Praktiskt handlar det om att planera, genomföra och vara aktiv som tränare och bollplank för våra äldsta åkare och tränarna i övriga grupper. Vartefter kommer vi utveckla Lisas roll i rätt takt och utöka hennes arbetsbeskrivning. Det betyder att Fredrik Silfwerplatz är ansvarig och fattar beslut kring träning och tävling och jobbar genom Lisa och respektive lagledning. Därför blir det viktigt att alla hjälps åt för att få allt att fungera och ge Lisa en bra start i klubben.

 

Nu ser vi fram emot ännu en fantastisk skidsäsong för Saltis 2018.

 

Välkomna

Håkan Westberg

 

 

KLUBBEN MED ENGAGEMANG – Anmälan till träning

Vi är på väg att öppna upp anmälan för träning kommande säsong. Självklart hade vi velat göra det mycket tidigare, men då vi skapar ett nytt system i kombination med en betallösning har det varit viktigt för både oss i Styrelsen och för Er medlemmar att säkerställa funktionaliteten. Vi hoppas att ni har överseende med det denna säsong.

 

SNÖLÄGGNING – Det vita guldet

De hotar med en riktig ”vargavinter”. Låt oss hoppas att de som tror sig veta har rätt. Därför vill vi nu uppmana och påminna alla om att bidra till en bra snöläggning. När det väl blir kallt gäller det att vi som klubb och medlemmar står redo. Vi kan aldrig få för många snöläggare. Varje insats, liten som stor gör skillnad. Alla insatser är betydelsefulla och värdefulla. Kontakta din lagledning för anmälan till snöläggningen. Snart smäller det.

 

ANLÄGGNINGEN – Status inför stundande säsong

Som vi tidigare nämnt har vår anläggning en del brister av olika slag och på olika nivåer. Vårt huvudfokus under hösten, ända fram tills det blir kallt är att säkerställa det mest kritiska åtgärderna så vi har en backe att öppna.

 

Efter en mycket bra och lyckad städdag under hösten med bra uppslutning och stämning blev en hel del gjort. Ett dedicerat arbetslag gjorde i samma veva en heroisk insats med fundamentet för lift stolpen längst ned. Där arbetslaget både grävde och bilade bort sprickor för att sen bygga ny form och gjuta ny betong. Mycket bra!

 

Vi har även en elektriker som elsanerar hela backen (städar upp bland kablar på mark och i backe) och samtidigt reparerar och uppdaterar det mes kritiska som har med el att göra. Förhoppningarna är därmed goda att vi kommer ha en säker anläggning med fungerande el när det väl blir kallt för att lägga snö. Parallellt fortgår dialoger med såväl kommun som företag för att både säkra vårt existensberättigande i backen genom erforderliga avtal som i sig skapar möjligheter till bättre och tydligare bidrag. Vi har bra dialoger med kommunen i dessa frågor.

 

Vidare jobbar vi vidare med det långsiktiga ”Projekt Snö” för att öka kapaciteten i snöläggningssystemet och för att minska antalet snöläggningsdagar. För detta söker vi finansiering både genom bidrag, kommun och sponsorer. För att möjliggöra det kommer vi att behöva engagemang och arbetskraft från er medlemmar. Känner du att du kan bidra på något sätt i detta så ta gärna kontakt med ordförande eller driftsansvarig Per Hammarlund.

 

FÖRSÄSONG – Säsongsstart

Som nämnts har framför allt de äldre barnen och grupperna redan kommit igång med sin försäsong genom läger på snö. För de övriga och framför allt de yngre barnen och grupperna drar försäsongen igång med vårt uppskattade Klubbläger i Vemdalen. Det blir klubben formella kickstart på snö för att få igång alla sugna åkare och föräldrar. Känna på materialet och komma in i alla vinterrutiner med materialvård och härliga dagar i backen. Som vanligt ser vi fram emot bra uppslutning från U8-U16 för att utveckla klubbkänsla och bra stämning.

 

Under hösten har alla grupper från U10 och uppåt även genomfört barmarksträning med bra engagemang och uppslutning. Kul att se.

 

KOMMUNIKATION – Ny hemsida

Under året kommer en ny kommunikationsstrategi skapas och utvecklas. Vi lever i en värld där bristen på information inte är problemet. Däremot behöver vi säkerställa och skapa förutsättningar för att informationen är strukturerad, tydlig och tillgänglig när vi behöver den. Av den anledningen känner vi behov av en tydlig kommunikationsstrategi. Vår nya hemsida är ett viktigt steg i den strategin där du som medlem. Åkare, förälder eller supporter ska kunna se och hänga med i vad som händer i och runt omkring klubben.

 

Lägerplaner, tävlingskalender och vad som gäller i de olika grupperna ligger på hemsidan. Tillgängligt för alla.

 

Med nya hemsidan förverkligar vi även visionen att bli kontantfria genom att alla anmälningar till träning och läger betalas när anmälan görs. Det skapar bättre kontroll för oss över intäkterna och sparar klubben otroligt mycket tid och administration.

Om ni har frågor kring träning, läger, tävling eller säsongen i allmänhet? Så ta gärna kontakt med huvudtränare eller lagledare för respektive grupp:

 

 Grupp

 Lagledare

 Huvudtränare

 Skidlekis

 

 Lars From / Mikael Willton

 U8

 Per Båge

 Per Båge

 U10

 Jeanette Westberg

 Jesper Svegby

 U12

 Lina Liljefors Bäckström

 Gustav Kellner/Susanne Schenström

 U14

 Ellen Swanström/Ulli Kjellberg

 Erik Svanberg

 U16 

 Jan Levin / Kai Höök

 Mathias Moberg

 Freeride

 Dan Sone

 Max Svensson

 Young riders

 Dan Sone

 Thor Sone

Klubbnytt 2 2017
2017-09-10 18:14
  1. Ordförande har ordet

  2. Kombinerat årsmöte och Kickoff

  3. Anläggning

  4. Försäsong 2017

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Hoppas ni haft en bra sommar och välkomna till försäsong 2017. Det har på många sätt varit en händelserik sommar, inte minst fick vi mitt i semestern besked av sportchefen Jonas Kensén att han säger upp sig för att börja jobba för Uppsala skidgymnasium. Styrelsen har därför lagt mycket tid i sommar på att säkerställa organisation för varje träningsgrupp och lägerplan. Arbetet pågår fortfarande med ledning av Fredrik Silfwerplatz (träningsansvarig i styrelsen) och kommer att slutföras de närmsta veckorna.


Jag är också glad över att kunna välkomna ett bekant ansikte till klubben den här säsongen i form av Mathias Moberg. Han kommer att ta över visst ansvar efter Jonas, främst kommer han att vara ansvarig tränare för U16 men även sportligt ansvarig för hela klubben. Mathias kommer att ansvara för fysträning redan från och med vecka 37. Detta innebär att vi kommer definiera om rollen som sportchef för att bli mer fokuserad på träningsverksamheten. Denna förändring kommer att gälla redan från denna säsong, vilket innebär att mer ansvar kommer att fördelas ut på ledningen för varje träningsgrupp dvs träningsansvarig, lagledare, lägeransvar och föräldrar.


Snart drar lägersäsongen igång på allvar, det är en fullspäckad höst med massor av fantastisk skidåkning. Mer om det går att läsa längre ned i detta klubbnytt, och följ gärna din träningsgrupp på Facebook för att hålla dig informerad.


Välkomna till försäsong 2017

Paul Morel


KOMBINERAT ÅRSMÖTE OCH KICKOFF – Boka in den 22:a september

I år välkomnar vi alla medlemmar till Årsmöte på Saltsjö Pir den 22:a september kl 18.00. Nytt för i år är att vi bjuder in till kickoff för alla medlemmar direkt efter årsmötet, med lite mingel tilltugg på Saltsjö Pir. Mer information finns in den inbjudan som skickades ut i veckan.


Vill ni ta del av styrelsens arbete så finns alla protokoll på vår hemsida under rubriken; medlemsinfo – styrelsen.

På årets möte kommer ett antal nya personer att väljas in i styrelsen på följande poster;

Kassör, Marknad, Drift & Anläggning och Ordförande.


Som ni då förstår så kommer jag att kliva av som ordförande efter två år på den posten. Att det inte blev tre år beror på att valberedningen har beslutat att vi ska tillsätta styrelsemedlemmar på 2 år istället för 3, främst för att det ska bli lättare att rekrytera bra personer till styrelsen. Pia Rotsman som avgår som kassör har varit en nyckelperson i styrelsen gjort ett hästjobb för klubben. Kristofer Kling som kliver av rollen som marknadsansvarig är anledningen till att vi har fått in nya bra och viktiga sponsorer till klubben. Jag vill också tacka Mattias Nilsson och Niklas Bivstedt som med ett otroligt driv och engagemang drivit frågor kring en välbehövlig och nödvändig utveckling av vår skidanläggning.


Så kom till årsmöte och kickoff då har ni chansen att tacka dessa personer för sitt engagemang och välkomna våra nya medlemmar i styrelsen.


ANLÄGGNINGEN – Vi måste satsa på vår anläggning

Det blir också allt mer tydligt att skidanläggningen är i behov av renoveringar. Först och främst behöver vi säkerställa säkerheten både i liften och i allt som rör elen. Vi kommer inom de närmsta veckorna göra en översyn av anläggningen tillsammans med kommunen för att hitta de saker som är viktigast att åtgärda. Styrelsen driver en fortsatt dialog med kommunen om långsiktig utveckling av hela anläggningen för att göra den till en arena som lockar barn och ungdomar till aktivitet året om. Ett resultat av det är att SCK Saltsjöbadens Cykelklubb, kommer att få ett arrende i anslutning till backen och vi planerar just nu olika typer av cykelstigar och pumptrack i området. Vidare söker vi just nu marklov för att få höja starthuset några meter för att kunna förlänga banan med några portar. Om allt vill sig väl kan detta vara klart inför säsongstarten i backen i år.


Vidare jobbar vi vidare med det långsiktiga ”Projekt Snö” för att öka kapaciteten i snöläggningssystemet och för att minska antalet snöläggningsdagar. För detta söker vi finansiering både genom bidrag, kommun och sponsorer. För att möjliggöra det kommer vi att behöva engagemang och arbetskraft från er medlemmar. Känner du att du kan bidra på något sätt i detta så ta gärna kontakt med ordförande eller driftsansvarig Mattias Nilsson.


FÖRSÄSONG 2017

Under slutet av september öppnas anmälan för säsongen 17/18, håll utkik på hemsidan och Facebook för när det är dags. En nyhet för denna säsong är att vi bytt system för att göra det enklare att anmäla sig för träning. I samband med det kommer vi även att få en ny hemsida under hösten.


Lägerplanen ligger nu på hemsidan (http://www.saltisslalom.se/traning/lagerplaner/). Nu på söndag, den 10 september, läggs inbjudan/anmälan till Stubai ut på hemsidan. Stubailägret ligger på höstlovet vecka 44 mellan 27/10 till 5/11, och är ett mycket uppskattat läger för U12-U16 åkare, med härlig skidåkning i alperna tidigt på säsongen. Fokus på detta läger är friåkning eller som vi kallar det, TUK (träning utan käpp).


Håll även utkik på hemsidan efter inbjudan/anmälan till vårt klubbläger i Vemdalen. Vemdalslägret ligger som vanligt första helgen i december mellan den 1/12 till 5/12, och är vårt största klubbläger då åkare i alla åldersgrupper deltar.


Jag vill också slå ett slag för Freeride Snowcamp i Säfsen mellan 10/11 till 12/11, alla kan vara med och hoppa trampolin.


Om ni har frågor kring träning, läger eller säsongen i övrigt så ta gärna kontakt med huvudtränare eller lagledare för respektive grupp:


 Grupp Lagledare Huvudtränare
 Skidlekis  Lars From / Mikael Willton
 U8 Per Båge Per Båge
 U10 Jeanette Westberg Jesper Svegby
 U12 Lina Liljefors Bäckström Erik Svanberg
 U14 Ellen Swanström/Ulli Kjellberg Gustav Kellner/Susanne Schenström
 U16  Jan Levin / Kai Höök Mathias Moberg
 Freeride Dan Sone Max Svensson
 Young riders Dan Sone Thor Sone
Kommande aktiviteter
Nyheter från föreningen
 
Våra sponsorer
Sociala media